MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Chốt R - DIN11024

oại Sản Phẩm Chốt R (DIN 11024), Vật Liệu Thép Mạ Kẽm, Đường Kính 1.4 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 3.2 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Đường Kính

Chốt R Thép Mạ Kẽm D1.4Category: Chốt R - DIN11024

Chốt R Thép Mạ Kẽm D1.4

P06D014018A2
Số lượng Giá
1+ (Con) 2.900,00 ₫
50+ (Con) 2.175,00 ₫
500+ (Con) 1.885,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Chốt R Thép Mạ Kẽm D2Category: Chốt R - DIN11024

Chốt R Thép Mạ Kẽm D2

P06D020050A2
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.000,00 ₫
50+ (Con) 2.250,00 ₫
500+ (Con) 1.950,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Chốt R Thép Mạ Kẽm D2.5Category: Chốt R - DIN11024

Chốt R Thép Mạ Kẽm D2.5

P06D025060A2
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.100,00 ₫
50+ (Con) 3.075,00 ₫
500+ (Con) 2.665,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 500 Con
Leadtime
2 ngày
Chốt R Thép Mạ Kẽm D2.5, Dài 75Category: Chốt R - DIN11024

Chốt R Thép Mạ Kẽm D2.5, Dài 75

P06D025075A2
Số lượng Giá
1+ (Con) 4.100,00 ₫
50+ (Con) 3.075,00 ₫
500+ (Con) 2.665,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 1300 Con
Leadtime
2 ngày
Chốt R Thép Mạ Kẽm D3Category: Chốt R - DIN11024

Chốt R Thép Mạ Kẽm D3

P06D030060A2
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.800,00 ₫
50+ (Con) 5.100,00 ₫
500+ (Con) 4.420,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Chốt R Thép Mạ Kẽm D3.2Category: Chốt R - DIN11024

Chốt R Thép Mạ Kẽm D3.2

P06D032065A2
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.800,00 ₫
50+ (Con) 5.100,00 ₫
500+ (Con) 4.420,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Đang còn 10 Con
Leadtime
2 ngày
Chốt R Thép Mạ Kẽm D4Category: Chốt R - DIN11024

Chốt R Thép Mạ Kẽm D4

P06D040060AA2
Số lượng Giá
1+ (Con) 9.000,00 ₫
25+ (Con) 6.750,00 ₫
250+ (Con) 5.850,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Chốt R Thép Mạ Kẽm D5Category: Chốt R - DIN11024

Chốt R Thép Mạ Kẽm D5

P06D050085A2
Số lượng Giá
1+ (Con) 12.000,00 ₫
25+ (Con) 9.000,00 ₫
250+ (Con) 7.800,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Đang còn 5 Con
Leadtime
2 ngày
Chốt R Thép Mạ Kẽm D6Category: Chốt R - DIN11024

Chốt R Thép Mạ Kẽm D6

P06D060105A2
Số lượng Giá
1+ (Con) 15.000,00 ₫
25+ (Con) 11.250,00 ₫
250+ (Con) 9.750,00 ₫
Mua tối thiểu 10
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Chốt R Thép Mạ Kẽm D7Category: Chốt R - DIN11024

Chốt R Thép Mạ Kẽm D7

P06D070105A2
Số lượng Giá
1+ (Con) 18.000,00 ₫
10+ (Con) 13.500,00 ₫
100+ (Con) 11.700,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày
Chốt R Thép Mạ Kẽm D8Category: Chốt R - DIN11024

Chốt R Thép Mạ Kẽm D8

P06D080110A2
Số lượng Giá
1+ (Con) 21.000,00 ₫
10+ (Con) 15.750,00 ₫
100+ (Con) 13.650,00 ₫
Mua tối thiểu 5
Hàng nhập
Leadtime
2 ngày