BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Phân Loại

Size

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Bề Dày

Bề Dày

Vật Liệu

Chốt Ống - DIN1481

Chốt Ống - DIN1481

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D2x10mm

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D2x10mm

MPN: P02D0201010B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 495
2000+ 381
6000+ 356
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D2x15mm

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D2x15mm

MPN: P02D0201015B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 990
1000+ 762
3000+ 713
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D2x30mm

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D2x30mm

MPN: P02D0201030B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 743
1250+ 572
4000+ 535
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D3x16mm

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D3x16mm

MPN: P02D0301016B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 743
1250+ 572
4000+ 535
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 665 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D3x20mm

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D3x20mm

MPN: P02D0301020B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 990
1000+ 762
3000+ 713
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D3x25mm

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D3x25mm

MPN: P02D0301025B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,089
750+ 839
3000+ 784
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 107350 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D3x30mm

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D3x30mm

MPN: P02D0301030B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,139
750+ 877
3000+ 820
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 500 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D3x35mm

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D3x35mm

MPN: P02D0301035B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,188
750+ 915
2500+ 855
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D3x40mm

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D3x40mm

MPN: P02D0301040B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,238
750+ 953
2500+ 891
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 500 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D3x50mm

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D3x50mm

MPN: P02D0301050B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,337
750+ 1,029
2000+ 962
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 5108 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x10mm

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x10mm

MPN: P02D0401010B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 990
1000+ 762
3000+ 713
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 315 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x15mm

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x15mm

MPN: P02D0401015B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,733
500+ 1,334
2000+ 1,247
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x20mm

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x20mm

MPN: P02D0401020B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,238
750+ 953
2500+ 891
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 339 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x25mm

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x25mm

MPN: P02D0401025B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,386
600+ 1,067
2000+ 998
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 420 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x30mm

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x30mm

MPN: P02D0401030B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,485
600+ 1,143
2000+ 1,069
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 1815 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x40mm

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x40mm

MPN: P02D0401040B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,733
500+ 1,334
2000+ 1,247
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 600 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x50mm

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x50mm

MPN: P02D0401050B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,980
400+ 1,525
1500+ 1,426
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 228 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x60mm

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x60mm

MPN: P02D0401060B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,475
400+ 1,906
1000+ 1,782
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D5x12mm

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D5x12mm

MPN: P02D0501012B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,040
750+ 800
3000+ 748
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 270 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D5x16mm

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D5x16mm

MPN: P02D0501016B10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,188
800+ 915
2000+ 855
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày