BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Phân Loại

Size

Tổng Chiều Dài

Tổng Chiều Dài

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Bề Dày

Bề Dày

Vật Liệu

Chốt Ống

Chốt Ống

Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D2x10mmhàng có sẵn

Mã sản phẩm: P02D0201010B10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 495 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D2x15mm

Mã sản phẩm: P02D0201015B10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 990 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D2x30mm

Mã sản phẩm: P02D0201030B10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 743 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D3x16mm

Mã sản phẩm: P02D0301016B10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 743 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D3x20mm

Mã sản phẩm: P02D0301020B10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 990 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D3x25mm

Mã sản phẩm: P02D0301025B10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,089 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D3x30mm

Mã sản phẩm: P02D0301030B10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,139 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D3x35mm

Mã sản phẩm: P02D0301035B10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,188 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D3x40mm

Mã sản phẩm: P02D0301040B10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,238 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D3x50mm

Mã sản phẩm: P02D0301050B10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,337 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x10mm

Mã sản phẩm: P02D0401010B10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 990 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x15mm

Mã sản phẩm: P02D0401015B10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,733 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x20mm

Mã sản phẩm: P02D0401020B10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,238 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x25mm

Mã sản phẩm: P02D0401025B10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,386 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x30mm

Mã sản phẩm: P02D0401030B10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,485 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x40mm

Mã sản phẩm: P02D0401040B10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,733 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x50mm

Mã sản phẩm: P02D0401050B10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,980 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D4x60mm

Mã sản phẩm: P02D0401060B10
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,475 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D5x12mm

Mã sản phẩm: P02D0501012B10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,040 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Chốt Ống DIN1481 Thép 65Mn Đen D5x16mm

Mã sản phẩm: P02D0501016B10
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,188 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
support_icon