MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Bulong Cánh Chuồn Inox

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài

Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M3x6Category: Bulong Cánh Chuồn Inox

Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M3x6

B32M0301006TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.500,00 ₫
50+ (Con) 4.500,00 ₫
500+ (Con) 4.125,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M3x8Category: Bulong Cánh Chuồn Inox

Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M3x8

B32M0301008TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.600,00 ₫
50+ (Con) 4.560,00 ₫
500+ (Con) 4.180,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M3x10Category: Bulong Cánh Chuồn Inox

Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M3x10

B32M0301010TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.700,00 ₫
50+ (Con) 4.620,00 ₫
500+ (Con) 4.235,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M3x12Category: Bulong Cánh Chuồn Inox

Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M3x12

B32M0301012TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.800,00 ₫
50+ (Con) 4.680,00 ₫
500+ (Con) 4.290,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M3x16Category: Bulong Cánh Chuồn Inox

Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M3x16

B32M0301016TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.000,00 ₫
50+ (Con) 4.800,00 ₫
500+ (Con) 4.400,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M3x20Category: Bulong Cánh Chuồn Inox

Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M3x20

B32M0301020TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.200,00 ₫
50+ (Con) 4.920,00 ₫
500+ (Con) 4.510,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M3x25Category: Bulong Cánh Chuồn Inox

Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M3x25

B32M0301025TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 9.800,00 ₫
50+ (Con) 5.880,00 ₫
500+ (Con) 5.390,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M3x30Category: Bulong Cánh Chuồn Inox

Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M3x30

B32M0301030TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 11.000,00 ₫
50+ (Con) 6.600,00 ₫
500+ (Con) 6.050,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M4x8Category: Bulong Cánh Chuồn Inox

Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M4x8

B32M0401008TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.600,00 ₫
50+ (Con) 4.560,00 ₫
500+ (Con) 4.180,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M4x10Category: Bulong Cánh Chuồn Inox

Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M4x10

B32M0401010TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.800,00 ₫
50+ (Con) 4.680,00 ₫
500+ (Con) 4.290,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M4x12Category: Bulong Cánh Chuồn Inox

Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M4x12

B32M0401012TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.000,00 ₫
50+ (Con) 4.800,00 ₫
500+ (Con) 4.400,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M4x16Category: Bulong Cánh Chuồn Inox

Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M4x16

B32M0401016TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.200,00 ₫
50+ (Con) 4.920,00 ₫
500+ (Con) 4.510,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M4x20Category: Bulong Cánh Chuồn Inox

Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M4x20

B32M0401020TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.300,00 ₫
50+ (Con) 4.980,00 ₫
500+ (Con) 4.565,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M4x25Category: Bulong Cánh Chuồn Inox

Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M4x25

B32M0401025TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.500,00 ₫
50+ (Con) 5.100,00 ₫
500+ (Con) 4.675,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M4x30Category: Bulong Cánh Chuồn Inox

Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M4x30

B32M0401030TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.700,00 ₫
50+ (Con) 5.220,00 ₫
500+ (Con) 4.785,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M4x40Category: Bulong Cánh Chuồn Inox

Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M4x40

B32M0401040TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 9.400,00 ₫
50+ (Con) 5.640,00 ₫
500+ (Con) 5.170,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M4x45Category: Bulong Cánh Chuồn Inox

Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M4x45

B32M0401045TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 11.200,00 ₫
50+ (Con) 6.720,00 ₫
500+ (Con) 6.160,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M4x50Category: Bulong Cánh Chuồn Inox

Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M4x50

B32M0401050TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 12.100,00 ₫
50+ (Con) 7.260,00 ₫
500+ (Con) 6.655,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M5x8Category: Bulong Cánh Chuồn Inox

Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M5x8

B32M0501008TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.000,00 ₫
50+ (Con) 4.800,00 ₫
500+ (Con) 4.400,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày
Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M5x10Category: Bulong Cánh Chuồn Inox

Bulong Cánh Chuồn Inox 304 M5x10

B32M0501010TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.200,00 ₫
50+ (Con) 4.920,00 ₫
500+ (Con) 4.510,00 ₫
Mua tối thiểu 25
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
20 ngày