Loading...

Bạc Trượt Thẳng

Bạc Trượt ( Linear Bushings) được sử dụng trong các cơ cấu chuyển động thẳng trên trục bằng các vòng bi thép trong rãnh lăn. Hạn chế được lực ma sát, giảm tiếng ồn, bôi trơn nhằm hạn chế hao mòn trên trục và các bộ phận liên quan, gia tăng chính xác trong chuyển động và sự ổn định trong hoạt động của máy móc. Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của sản xuất công nghiệp như: Băng tải - băng chuyền, sản xuất chế biến thực phẩm.

340 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 53,170 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 53,170 đ

Bạc Trượt Bi Kép SLBUS5

Giá: Đang cập nhật

Bạc Trượt Bi Kép SLBUS6

Giá: Đang cập nhật

Bạc Trượt Bi Kép SLBUS8

Giá: Đang cập nhật

Bạc Trượt Bi Kép SLBUS10

Giá: Đang cập nhật

Bạc Trượt Bi Kép SLBUS12

Giá: Đang cập nhật

Bạc Trượt Bi Kép SLBUS13

Giá: Đang cập nhật

Bạc Trượt Bi Kép SLBUS16

Giá: Đang cập nhật

Bạc Trượt Bi Kép SLBUS20

Giá: Đang cập nhật

Bạc Trượt Bi Kép SLBUW5

Giá: Đang cập nhật

Bạc Trượt Bi Kép SLBUW6

Giá: Đang cập nhật

Bạc Trượt Bi Kép SLBUW8

Giá: Đang cập nhật

Bạc Trượt Bi Kép SLBUW10

Giá: Đang cập nhật

Bạc Trượt Bi Kép SLBUW12

Giá: Đang cập nhật

Bạc Trượt Bi Kép SLBUW13

Giá: Đang cập nhật

Bạc Trượt Bi Kép SLBUW16

Giá: Đang cập nhật

Bạc Trượt Bi Kép SLBUW20

Giá: Đang cập nhật

Bạc Trượt Đơn (3x7x10) SLMU3

Giá: Đang cập nhật

Bạc Trượt Đơn (4x8x12) SLMU4

Giá: Đang cập nhật

Bạc Trượt Đơn (5x10x15) SLMU5

Giá: Đang cập nhật

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn