[Tìm hiểu] IC đảo bit SN7406N

[Tìm hiểu] IC đảo bit SN7406N

IC SN7406N của hãng Texas Instruments là IC buffer open-collector được sử dụng để chuyển đổi mức logic hoặc IC giao tiếp logic cho dòng điện cao. Mỗi IC có sáu bộ đệm sử dụng được cho nhiều loại tải, không giới hạn động cơ DC nhỏ và màn hình led 7 đoạn.

IC đảo bit SN7406N

Mô tả sơ đồ chân SN7406N

Mô tả sơ đồ chân SN7406N

Số chân Tên chân Mô tả
1, 3, 5, 9, 11, 13 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A Đầu vào cấp mức logic TTL
2, 4, 6, 8, 10, 12 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y Đầu ra Open-collector
7 GND Chân nối đất
14 V CC Chân cấp nguồn

 

Đặc tính kỹ thuật

  • Có đầu vào logic TTL
  • Khả năng chịu dòng khi mắc theo kiểu sinking lên đến 40mA
  • Thời gian thay đổi logic thấp đến cao tối đa 15ns, độ trễ lan truyền thay đổi logic từ cao đến thấp tối đa là 23ns

Lưu ý: Có thể xem toàn bộ chi tiết kỹ thuật trong datasheet SN7406N được liên kết ở cuối trang.

IC tương tự SN7406N

CD4049 , 7404

IC chuyển đổi logic Hex 

CD40106

Cách sử dụng SN7406N

SN7406N là IC buffer đảo logic hex, với đầu vào mức logic TTL và đầu ra open collector. Đầu ra open-collector cho phép mắc thêm một điện trở kéo bên ngoài với bất kỳ điện áp nào, cho phép giao tiếp giữa các họ IC logic khác, ví dụ, logic TTL 5V với logic 15V CMOS, bằng cách kết nối một điện trở kéo phù hợp với mức điện áp 15V.

Một số mạch ứng dụng được hiển thị trong hình bên dưới, bao gồm IC điều khiển động cơ, điều khiển cuộn dây rơle và bộ dịch mức logic.

Cách sử dụng SN7406N

Các ứng dụng SN7406N

IC dịch mức logic TTL đến mức logic MOS

IC điều khiển đèn và rơ le

Điều khiển động cơ

Mô hình và sơ đồ kích thước 2D

Mô hình và sơ đồ kích thước 2D

>> Mời anh em xem thêm

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn