MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Thông tin chi tiết tiêu chuẩn DIN 6799 - phe gài

Tiêu chuẩn tương đương: CSN 022929; PN 85112; UNI 7434;

Ảnh chi tiết

Ảnh kỹ thuật

Legend:

S - Washer width
d2 - Inner diameter
d3 - Outer diameter
a - opening Range
d1 - shaft diameter
g - chamfer
m - groove width
n - minimum length to the face of the shaft
d2 - groove diameter

Makings:

Steel: spring steel
Stainless: A1,A4
Plastic: -
Non Ferrous: -
Thread: -

Notes:
-

Bảng tiêu chuẩn DIN 6799:

đơn vị tính mm

d2d1saWeight kg/1000pcsd2mnd3FNFsgFsgn abl
nominal sizeMin.Max.tolerancetolerancetolerancetoleranceMin.Max.kNfor d1kNmin.-1
0,811,40,2±0,020,58±0,040,0030,80
-0,04
(h11)
0,24+0,04
0
0,42,250,031,20,080,30,0450000
1,21,420,31,010,0091,20
-0,06
(h11)
0,340,63,250,041,50,120,40,0647000
1,522,50,41,280,0211,50,440,84,250,0720,220,60,1143000
1,92,530,51,610,041,90,54+0,05
0
14,80,12,50,350,70,1740000
2,3340,61,940,0692,30,6416,30,1530,50,90,2438000
3,2450,62,70,0883,20
-0,075
(h11)
0,6417,30,2240,650,90,3235000
4570,73,34±0,0480,15840,741,29,30,2550,9510,4732000
5680,74,110,23650,741,211,30,971,1510,628000
6790,75,260,25560,741,212,31,181,351,10,725000
78110,95,840,47470
-0,09
(h11)
0,941,514,31,2591,81,3122000
89121±0,036,52±0,0580,6681,05+0,08
0
1,816,31,42102,51,51,2520000
910141,17,631,0991,15218,81,61131,61,517000
1011151,28,321,25101,25220,41,7123,51,81,7515000
1213181,310,45±0,071,63120
-0,11
(h11)
1,352,523,43,1154,71,92,313000
1516241,512,613,37151,55329,47207,82,23,311000
1920311,7515,926,42191,83,537,61025112,53,67600
242538221,88±0,0848,55240
-0,13
(h11)
2,05444,6133015345500
3032422,525,813,5302,554,552,616,536233,55,34200