SN74LS74AN IC Flip-Flop kép loại D

SN74LS74AN IC Flip-Flop kép loại D

SN74LS74AN là một flip-flop loại D kép do hãng Texas Instruments sản xuất có hai flip-flop D được kích hoạt độc lặp bằng xung cạnh dương với các đầu vào set và reset. Họ SN74 được đặc trưng hoạt động từ 0 ° C đến 70 ° C.

SN74LS74AN IC Flip-Flop kép loại D

Cấu hình sơ đồ chân SN74LS74AN

Cấu hình sơ đồ chân SN74LS74AN

Số chân Tên chân Mô tả
14 VCC Điện áp cung cấp danh định 5V
1, 13   Xóa tín hiệu đầu vào, tương đương với chân reset
2, 12 D Đầu vào dữ liệu
3, 11 CLK Đầu vào xung clock, cạnh dương được kích hoạt
4, 10   Đầu vào preset, tương đương với chân set
5, 9 Q Đầu ra
6, 8   Đầu ra đảo
7 GND Tham chiếu mass của IC

Các tính năng và thông số kỹ thuật

  • Flipflop loại D kép trong cùng một packge
  • Kích hoạt khi có cạnh tích cực
  • Đầu vào Set và Reset

Lưu ý: Có thể xem toàn bộ chi tiết kỹ thuật trong datasheet SN74LS74AN được liên kết ở cuối trang này.

Ic tương tự SN74LS74AN

74HC74 , 74HCT74

IC flipflop loại D khác

CD4013

Cách sử dụng SN74LS74AN

SN74LS74AN là một flip-flop loại D kích hoạt khi có cạch xung tích cực với các đầu vào được set và clear.

Cách sử dụng SN74LS74AN

Flip-flop là một IC đệm cơ bản - đầu ra ghi nhớ trạng thái đầu vào trước đó trừ khi tắt nguồn IC. Dữ liệu được đưa vào chân D (D là chân dữ liệu), và khi thanh ghi chip có một xung cạnh lên trên chân CLK (chân CLK), dữ liệu được chuyển đến chân Q và  chân. Sau đó, bất kỳ đầu vào nào trên chân D sẽ không được chuyển sang các chân đầu ra trừ khi có một cạnh xung dương trên chân CLK một lần nữa.

Chân CLK thường được cấp tín hiệu xung clock tuần hoàn để đồng bộ hóa các đầu vào bên ngoài với mạch đồng bộ có xung nhịp.

SN74LS74AN có và  , tương đương với các chân set và reset trên một flip-flop thông thường. Trên chip này, hai đầu vào này ghi đè tín hiệu lên các chân D và CLK - bất kể trạng thái của chúng, đặt  mức thấp thì Q cao và  thấp, và đặt  mức thấp thì Q thấp và  cao. Nếu các chân này không được sử dụng có thể được mắc vào V CC .

SN74LS74AN có và

'LS' là bộ phận Schottky công suất thấp, có nghĩa là các transisto tạo nên vi mạch là transitor NPN với một diode Schottky cực base-collector để tránh sự bão hòa và tăng tốc độ xử lý của transistor. Điều này cũng có nghĩa là các ngưỡng logic đầu vào lần lượt là 0,8V đối với mức thấp và 2V đối với mức cao, có thể không tương thích với các IC logic khác, cần cẩn thận khi giao tiếp các IC giữa các họ logic.

Các ứng dụng

  • Lưu trữ dữ liệu
  • Đồng bộ hóa dữ liệu
  • Bộ phát tín hiệu quadrature

Mô hình và sơ đồ kích thước 2D

Mô hình và sơ đồ kích thước 2D

>> Mời anh em xem thêm

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn