IC Ethernet H1102NL

IC Ethernet H1102NL

Ethernet là công nghệ mạng có dây sử dụng cáp xoắn đôi để truyền dữ liệu ở tốc độ bit cao. Tùy khoảng cách truyền mà nó có thể được sử dụng, các hiệu ứng khác nhau như điện tích tĩnh và nhiễu ở chế độ thông thường được thu nhận.

IC  Ethernet H1102NL

Để ngăn điều này ảnh hưởng đến mạch truyền và nhận tín hiệu, một thành phần khác được gọi là biến áp ethernet được sử dụng. H1102NL là một trong những IC biến áp có chứa một cặp nam châm bên trong cho cả phần truyền và nhận tín hiệu cũng như bảo vệ chế độ chung.

Cấu hình sơ đồ H1102NL

Cấu hình sơ đồ H1102NL

Số chân Tên chân Mô tả
1, 2, 3 Đầu vào biến áp 1 Chân đầu vào tín hiệu cho IC biến áp đầu tiên
6, 7, 8 Đầu vào biến áp 2 Chân đầu vào tín hiệu cho IC biến áp thứ hai
15 Chân chung biến áp 1 Chân chung thứ cấp cho IC biến áp đầu tiên
10 Chân chung biến áp 2 Chân chung thứ cấp cho IC biến áp thứ hai
16, 14 Đầu ra biến áp 1 Chân đầu ra tín hiệu cho IC biến áp đầu tiên
11, 9 Đầu ra biến áp 2 Chân đầu ra tín hiệu cho IC biến áp thứ hai

 

Các tính năng và thông số kỹ thuật

  • Từ tính truyền / nhận tín hiệu kép
  • Tuân theo chuẩn kỹ thuật IEEE802.3
  • Các chân nhỏ gọn

Lưu ý: Có thể xem toàn bộ chi tiết kỹ thuật trong datasheet H1102NL được cung cấp ở cuối trang này.

IC tương tự H1102NL

H1183NL, H1199NL

IC khác

Dòng H11XX

Cách sử dụng H1102NL

Giao thức Ethernet sử dụng tín hiệu vi sai, nghĩa là thay vì dùng một tín hiệu và một dây tham chiếu, người ta sử dụng hai dây, có trạng thái bổ sung bù cho nhau, như thể hiện trong hình bên dưới. Điều này làm cho tín hiệu miễn nhiễm với nhiễu ở chế độ thông thường.

Cách sử dụng H1102NL

Cáp Ethernet thường được sử dụng trên một khoảng cách dài. Điều này làm tăng khả năng nhiệu từ nguồn điện lưới, bộ chuyển đổi tần số cao và các nguồn nhiễu điện từ khác. Cáp cách điện bằng nhựa cũng có thể tạo ra điện tích tĩnh, có thể tạo phóng điện cao áp có thể làm hỏng thiết bị điện tử truyền và nhận tín hiệu.

Vì lý do này, IC biến áp cách ly được sử dụng trên cả hai phía phát và nhận của mạch. Phía sơ cấp có hai cuộn dây dùng chung một đầu cuối. Đầu cuối giữa được kết nối với V DD trong trường hợp IC phát tín hiệu có các đầu ra open-drain và được đặt floating trong trường hợp đầu ra push-pull.

Mỗi chân bên ngoài được kết nối với các đầu ra âm và dương vi phân của IC phát. Một sơ đồ tương tự được tuân theo ở phía thứ cấp, nhưng ở trung tâm được kết nối với mass hoặc điện áp tham chiếu được tạo ra ở phía nhận tín hiệu.

Mỗi chân bên ngoài được kết nối với các đầu ra âm và dương vi phân của IC phát

Ngoài ra còn có một cuộn cảm được ghép nối ở phía thứ cấp hoạt động như một cuộn cảm chế độ chung, chặn các tín hiệu liên quan đến mass nhưng cho phép các tín hiệu vi sai đi qua.

Các ứng dụng

  • Mạng Ethernet LAN, MAN và WAN
  • PoE (Cấp nguồn qua Ethernet)

Mô hình và sơ đồ kích thước 2D

Mô hình và sơ đồ kích thước 2D

>> Mời anh em xem thêm

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn