Phe gài chữ E DIN 6799

Phe gài chữ E DIN 6799

Tên sản phẩm: Phe gài E DIN 6799

Vật liệu: Thép, inox 420

Tiêu chuẩn: DIN 6799

Tiêu chuẩn tương đương: CSN 022929; PN 85112; UNI 7434;

Bảng vẽ kỹ thuật phe gài E DIN 6799

Phe gài lỗ DIN 472

Phe gài E DIN 6799 thép

đơn vị mm

[table id=7 /]

Phe gài E DIN 6799 inox 420

đơn vị mm

[table id=8 /]

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn