Đánh giá cần siết lực Kingtony

Đánh giá cần siết lực Kingtony

Cần siết lực Kingtony là thương hiệu cung cấp dụng cụ cầm tay nổi tiếng của Đài Loan được người dùng đánh giá rất cao về chất lượng và thiết kế.

Cần siết lực Kingtony 34462-CG

Cần siết lực Kingtony 34462-CG gồm nhiều loại, đối với loại ổ vuông 3/4 và 1 không có cần đẩy. Trang bị tay cầm cao su chống trượt. Thiết kế để điều chỉnh mô-men xoắn dễ dàng, dung sai mô-men xoắn ± 3% (CW) Hướng CW / CCW . Thời gian hiệu chuẩn được đề xuất là ít nhất 12 tháng một lần hoặc 5000 lần sử dụng.

Loại Bánh răng Ổ vuông Mômen xoắn (N.m) Chiều dài (mm)
34262-1CG 24 1/4 " 5,1~ 22,0 324
34362-1CG 24 3/8 " 5,1 ~ 22,0 324
34362-2CG 32 3/8 " 23,7 ~ 105 435
34462-1CG 32 1/2 " 34 ~ 197 521
34462-2CG 32 1/2 " 75 ~ 332 613
34662-1CG 24 3/4 " 169 ~ 576 1048
34662-2CG 24 3/4 " 169 ~ 779 1234
34662-3CG 24 3/4 " 237 ~ 983 1238
34862-1CG 24 1 " 237 ~ 983 1238

Cần siết lực Kingtony 34462-DG

Cần siết lực Kingtony 34462-DG gồm nhiều loại, đối với loại ổ vuông 3/4 và 1 không có cần đẩy. Trang bị tay cầm cao su chống trượt. Thiết kế để điều chỉnh mô-men xoắn dễ dàng, dung sai mô-men xoắn ± 3% (CW) Hướng CW / CCW . Thời gian hiệu chuẩn được đề xuất là ít nhất 12 tháng một lần hoặc 5000 lần sử dụng.

Loại Bánh răng Ổ vuông Mômen xoắn (N.m) Chiều dài (mm)
34262-1DG 24 1/4 " 4 ~ 20 324
34262-2DG 24 1/4 " 2 ~ 10 281
34262-3DG 24 1/4 " 5 ~ 30 325
34362-1DG 24 3/8 " 4 ~ 20 324
34362-2DG 32 3/8 " 20 ~ 100 435
34362-3DG 32 3/8 " 10 ~ 60 325
34462-1DG 32 1/2 " 40 ~ 200 521
34462-2DG 32 1/2 " 60 ~ 340 613
34462-3DG 32 1/2 " 20 ~ 100 436
34462-4DG 32 1/2 " 80 ~ 400 613
34662-1DG 24 3/4 " 100 ~ 600 1048
34662-2DG 24 3/4 " 150 ~ 800 1234
34662-3DG 24 3/4 " 200 ~ 1000 1238
34862-1DG 24 1 " 200 ~ 1000 1238

Cần siết lực Kingtony 34462-EG

Cần siết lực Kingtony 34462-EG gồm nhiều loại, đối với loại ổ vuông 3/4 và 1 không có cần đẩy. Trang bị tay cầm cao su chống trượt. Thiết kế để điều chỉnh mô-men xoắn dễ dàng, dung sai mô-men xoắn ± 3% (CW) Hướng CW / CCW . Thời gian hiệu chuẩn được đề xuất là ít nhất 12 tháng một lần hoặc 5000 lần sử dụng.

Loại Bánh răng Ổ vuông Mômen xoắn (ibf.in) Chiều dài (mm)
34262-1EG 24 1/4 " 40 ~ 200 324
34362-1EG 24 3/8 " 40 ~ 200 324
34362-2EG 32 3/8 " 15 ~ 80 435
34462-1EG 32 1/2 " 20 ~ 150 521
34462-2EG 32 1/2 " 50 ~ 250 613
34662-1EG 24 3/4 " 100 ~ 450 1048
34662-2EG 24 3/4 " 100 ~ 600 1234
34662-3EG 24 3/4 " 150 ~ 750 1238
34662-4EG 24 3/4 " 60 ~ 300 614
34862-1EG 24 1 " 150 ~ 750 1238

Cần siết lực Kingtony 34462-FG

Cần siết lực Kingtony 34462-FG gồm loại ổ vuông 1/2 và 1(không có cần đẩy). Trang bị tay cầm cao su chống trượt. Thiết kế để điều chỉnh mô-men xoắn dễ dàng, dung sai mô-men xoắn ± 3% (CW) Hướng CW / CCW . Thời gian hiệu chuẩn được đề xuất là ít nhất 12 tháng một lần hoặc 5000 lần sử dụng.

Loại Bánh răng Ổ vuông Mômen xoắn (N.m) Chiều dài (mm)
34462-1FG 32 1/2 " 40 ~ 200 521
34462-2FG 32 1/2 " 60 ~ 340 613
34862-1FG 24 1 " 200 ~ 1000 1238

Cần siết lực Kingtony 34462-GG

Cần siết lực Kingtony 34462-GG gồm nhiều loại, đối với loại ổ vuông 3/4 và 1 không có cần đẩy. Trang bị tay cầm cao su chống trượt. Thiết kế để điều chỉnh mô-men xoắn dễ dàng, dung sai mô-men xoắn ± 3% (CW) Hướng CW / CCW . Thời gian hiệu chuẩn được đề xuất là ít nhất 12 tháng một lần hoặc 5000 lần sử dụng.

Loại Bánh răng Ổ vuông Mômen xoắn (N.m) Chiều dài (mm)
34262-1GG 24 1/4 " 4,4 ~ 19,1 324
34362-1GG 24 3/8 " 4,4 ~ 19,1 324
34362-2GG 32 3/8 " 22,1 ~ 95,6 435
34462-1GG 32 1/2 " 44,1 ~ 191,2 521
34462-2GG 32 1/2 " 68,6 ~ 323,6 613
34462-3GG 32 1/2 " 22,1 ~ 95. 436
34662-1GG 24 3/4 " 123 ~ 564 1048
34662-2GG 24 3/4 " 172 ~ 760 1234
34662-3GG 24 3/4 " 221 ~ 956 1238
34862-1GG 24 1 " 221 ~ 956 1238

Cần siết lực dài Kingtony 34862-2C

Cần siết lực Kingtony 34862-2C sử dụng ổ vuông 1. Gồm 2 loại 34862-2CF và 34862-2CG. Trang bị tay cầm nhám chống trượt. Momen xoắn 305-1322 (N.m), thiết kế để điều chỉnh mô-men xoắn dễ dàng, dung sai mô-men xoắn ± 3% (CW) Hướng CW / CCW  và dài 1850(mm) .Thời gian hiệu chuẩn được đề xuất là ít nhất 12 tháng một lần hoặc 5000 lần sử dụng.

Cần siết lực dài Kingtony 34862-2D

Cần siết lực Kingtony 34862-2D sử dụng ổ vuông 1. Gồm 2 loại 34862-2DF và 34862-2DG. Trang bị tay cầm nhám chống trượt. Momen xoắn 300-1500 (N.m), thiết kế để điều chỉnh mô-men xoắn dễ dàng, dung sai mô-men xoắn ± 3% (CW) Hướng CW / CCW  và dài 1850(mm) .Thời gian hiệu chuẩn được đề xuất là ít nhất 12 tháng một lần hoặc 5000 lần sử dụng.

Cần siết lực dài Kingtony 34862-2E

Cần siết lực Kingtony 34862-2E sử dụng ổ vuông 1. Gồm 2 loại 34862-2EF và 34862-2EG. Trang bị tay cầm nhám chống trượt. Momen xoắn 200-1000 (N.m), thiết kế để điều chỉnh mô-men xoắn dễ dàng, dung sai mô-men xoắn ± 3% (CW) Hướng CW / CCW  và dài 1850(mm) .Thời gian hiệu chuẩn được đề xuất là ít nhất 12 tháng một lần hoặc 5000 lần sử dụng.

Cần siết lực dài Kingtony 34862-2F

Cần siết lực Kingtony 34862-2F sử dụng ổ vuông 1. Gồm 2 loại 34862-2FF và 34862-2FG. Trang bị tay cầm nhám chống trượt. Momen xoắn 300-1500 (N.m), thiết kế để điều chỉnh mô-men xoắn dễ dàng, dung sai mô-men xoắn ± 3% (CW) Hướng CW / CCW  và dài 1850(mm) .Thời gian hiệu chuẩn được đề xuất là ít nhất 12 tháng một lần hoặc 5000 lần sử dụng.

Cần siết lực dài Kingtony 34862-2GG

Cần siết lực Kingtony 34862-2GG sử dụng ổ vuông 1. Trang bị tay cầm nhám chống trượt. Momen xoắn 343-1422 (N.m), thiết kế để điều chỉnh mô-men xoắn dễ dàng, dung sai mô-men xoắn ± 3% (CW) Hướng CW / CCW  và dài 1850(mm) .Thời gian hiệu chuẩn được đề xuất là ít nhất 12 tháng một lần hoặc 5000 lần sử dụng.

Cần siết lực dài Kingtony 34862-3xF

Cần siết lực Kingtony 34862-3xF sử dụng ổ vuông 1. Gồm 2 loại 34862-3CF và 34862-3FF. Trang bị tay cầm nhám chống trượt với 3 thanh nối tùy chỉnh độ dài gắn. Thiết kế để điều chỉnh mô-men xoắn dễ dàng, dung sai mô-men xoắn ± 3% (CW) Hướng CW / CCW  .Thời gian hiệu chuẩn được đề xuất là ít nhất 12 tháng một lần hoặc 5000 lần sử dụng.

Loại Mômen xoắn (N.m) Chiều dài (mm)
34862-3CF 610 ~ 2644 2755
34862-3FF 500 ~ 2500 2755

 

Cần siết lực Kingtony 3446A-DG

Cần siết lực Kingtony 3446A-DG gồm nhiều loại với 3 ổ vuông 1/4, 1/2 và 3/8. Trang bị tay cầm cao su chống trượt. Thiết kế nút nhả nhanh đầy màu sắc. Phiên bản đầu cố định cho phép sử dụng trong không gian hẹp. Chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn DIN ISO 6789: 2017 & ASME B107.300-2010 với dung sai mô-men xoắn ± 3% (CW). Thời gian hiệu chuẩn được đề xuất là ít nhất 12 tháng một lần hoặc 5000 lần sử dụng.

Loại Ổ vuông Mômen xoắn (N.m) Chiều dài (mm) Khối lượng (g)
3426A-1DG 1/4 " 2 ~ 10 285 560
3426A-2DG 1/4 " 4 ~ 20 325 640
3436A-2DG 3/8 " 20 ~ 100 430 1300
3446A-1DG 1/2 " 40 ~ 200 490 1460
3446A-2DG 1/2 " 60 ~ 340 590 1750

 

Cần siết lực Kingtony 3446A-EG

Cần siết lực Kingtony 3446A-EG gồm nhiều loại với 3 ổ vuông 1/4, 1/2 và 3/8. Trang bị tay cầm cao su chống trượt. Thiết kế nút nhả nhanh đầy màu sắc. Phiên bản đầu cố định cho phép sử dụng trong không gian hẹp. Chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn DIN ISO 6789: 2017 & ASME B107.300-2010 với dung sai mô-men xoắn ± 3% (CW). Thời gian hiệu chuẩn được đề xuất là ít nhất 12 tháng một lần hoặc 5000 lần sử dụng.

Loại Ổ vuông Mômen xoắn Chiều dài (mm) Khối lượng (g)
3426A-1EG 1/4 " 20 ~ 100 lbf‧in 285 560
3426A-2EG 1/4 " 40 ~ 200 lbf‧in 325 640
3436A-2EG 3/8 " 15 ~ 80 lbf‧ft 430 1300
3446A-1EG 1/2 " 20 ~ 150 lbf‧ft 490 1460
3446A-2EG 1/2 " 50 ~ 250 lbf‧ft 590 1750

 

Cần siết lực ngắn Kingtony 3426C-DF

Cần siết lực ngắn Kingtony 3426C-DF với thiết kế nhỏ gọn được ứng dụng trong công nghiệp nhiều. Gồm nhiều loại với 2 ổ vuông 1/4 và 3/8. Tay cầm nhám chống trượt. Dung sai mô men xoắn ± 3% (CW). Việc hiệu chuẩn phải được thực hiện thường xuyên để đảm bảo độ chính xác. Thời gian hiệu chuẩn được đề xuất là ít nhất 12 tháng một lần hoặc 5000 lần sử dụng.

Loại Ổ vuông Mômen xoắn (N.m) Chiều dài (mm) Khối lượng (g)
3426C-1DF 1/4 " 3 ~ 15 N‧m 211 330
3426C-2DF 1/4 " 5 ~ 25 N‧m 249 430
3436C-1DF 3/8 " 3 ~ 15 N‧m 211 450
3436C-2DF 3/8 " 5 ~ 25 N‧m 249 550

 

Cần siết lực Kingtony 34423-A

Cần siết lực Kingtony 34423-A gồm nhiều loại với 3 ổ vuông 1/4, 3/8 và 1/2. Trang bị tay cầm nhám chống trượt. Thiết kế để điều chỉnh mô-men xoắn dễ dàng, dung sai mô-men xoắn ± 4% (CW) Hướng CW / CCW . Thời gian hiệu chuẩn được đề xuất là ít nhất 12 tháng một lần hoặc 5000 lần sử dụng.

Loại Ổ vuông Mômen xoắn (N.m) Chiều dài (mm) Khối lượng (g)
34223-1A 1/4 " 5 ~ 25m 280 595
34323-1A 3/8 " 5 ~ 25 280 595
34323-2A 3/8 " 20 ~ 110 370 820
34423-1A 1/2 " 42 ~ 210 450 1340
34423-2A 1/2 " 70 ~ 340 570 2400

Cần siết lực Kingtony 34423-B

Cần siết lực Kingtony 34423-B gồm nhiều loại với 3 ổ vuông 1/4, 3/8 và 1/2. Trang bị tay cầm nhám chống trượt. Thiết kế để điều chỉnh mô-men xoắn dễ dàng, dung sai mô-men xoắn ± 4% (CW) Hướng CW / CCW . Thời gian hiệu chuẩn được đề xuất là ít nhất 12 tháng một lần hoặc 5000 lần sử dụng.

Loại Ổ vuông Mômen xoắn Chiều dài (mm) Khối lượng (g)
34223-1B 1/4 " 55 ~ 250 lbf · in 280 595
34323-1B 3/8 " 55 ~ 250 lbf · in 280 595
34323-2B 3/8 " 15 ~ 80 lbf · ft 370 820
34423-1B 1/2 " 30 ~ 150 lbf · ft 450 1340
34423-2B 1/2 " 50 ~ 250 lbf · ft 570 2400

Cần siết lực Kingtony 34423-C

Cần siết lực Kingtony 34423-C gồm nhiều loại với 3 ổ vuông 1/4, 3/8 và 1/2. Trang bị tay cầm nhám chống trượt. Thiết kế để điều chỉnh mô-men xoắn dễ dàng, dung sai mô-men xoắn ± 4% (CW) Hướng CW / CCW . Thời gian hiệu chuẩn được đề xuất là ít nhất 12 tháng một lần hoặc 5000 lần sử dụng.

Loại Ổ vuông Mômen xoắn (N.m)
34223-1C 1/4 " 6,2 ~ 28,2 N · m
34323-1C 3/8 " 6,2 ~ 28,2 N · m
34323-2C 3/8 " 20,3 ~ 108,5 N · m
34423-1C 1/2 " 40,7 ~ 203,4 N · m
34423-2C 1/2 " 67,8 ~ 339 N · m

Cần siết lực Kingtony 344251A12MR

Cần siết lực Kingtony 344251A12MR  gồm 1 cần siết lực, 1 cần nối và 12 tiếp siết óc khác nhau . Trang bị tay cầm nhám chống trượt. Thiết kế để điều chỉnh mô-men xoắn dễ dàng, dung sai mô-men xoắn ± 4% (CW) Hướng CW / CCW . Thời gian hiệu chuẩn được đề xuất là ít nhất 12 tháng một lần hoặc 5000 lần sử dụng.

Cần siết lực Kingtony  34464-FG

Cần siết lực Kingtony 34464-FG gồm 2 loại 34464-1FG và 34464-2FG sử dụng ổ vuông 1/2. Thiết kế để điều chỉnh mô-men xoắn dễ dàng, dung sai mô-men xoắn ± 4% (CW) Hướng CW / CCW . Thời gian hiệu chuẩn được đề xuất là ít nhất 12 tháng một lần hoặc 5000 lần sử dụng.

Loại Ổ vuông Mômen xoắn (N.m) Chiều dài (mm) Khối lượng (g)
34464-1FG 1/2 " 42-210 N‧m 470 1250
34464-2FG 1/2 " 70-340 N‧m 590 1590

 

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn