ATMega8 - Vi điều khiển AVR 8bit

ATMega8 - Vi điều khiển AVR 8bit

ATMEGA8 là vi điều khiển AVR 28 chân. Mặc dù có nhiều bộ vi điều khiển tương tự, nhưng ATMEGA8 phổ biến vì nó là một trong những bộ vi điều khiển rẻ nhất và có nhiều tính năng với số chân ít hơn.

i điều khiển AVR 8bit

Cấu hình chân ATMEGA8

Cấu hình chân ATMEGA8

Số chân Tên chân Mô tả Chức năng
1 PC6 (Reset) Chân 6 của PORTC

Theo mặc định, chân được sử dụng để reset. Nếu xung RSTDISBL được lập trình, PC6 có thể được sử dụng làm chân I / O.

(Kéo lên mức logic cao để reset bộ điều khiển)

2 PD0 (RXD) Chân 0 của PORTD

RXD (chân đầu vào dữ liệu USART)

Giao thức truyền dữ liệu nối tiếp USART

[Có thể lập trình]

3 PD1 (TXD) Chân 1 của PORTD

TXD (Chân đầu ra USART)

Giao thức truyền dữ liệu nối tiếp USART

[Có thể được sử dụng để lập trình]

INT2 (Đầu vào ngắt ngoài 2)

4 PD2 (INT0) Chân 2 của PORTD

Ngắt ngoài INT0

 

5 PD3 (INT1) Chân 3 của PORTD

Ngắt ngoài INT1

 

6 PD4 (XCK / T0) Chân 4 của PORTD

 T0 (Đầu vào bộ đếm ngoài Timer0)

XCK (Xung clock I / O bên ngoài USART)

7 VCC    Chân cấp nguồn dương
8 GND    Chân nối đất
9 PB6 (XTAL1 / TOSC1) Chân 6 của PORTB

XTAL1 (Chân bộ dao động xung clock 1 hoặc đầu vào xung nhịp bên ngoài)

TOSC1 (Chân bộ dao động Timer 1)

10 PB7 (XTAL2 / TOSC2) Chân 7 của PORTB

XTAL2 (Chân dao động đồng hồ chip 2)

TOSC2 (Chân bộ dao động Timer 2)

11 PD5 (T1) Chân 5 của PORTD T1 (Đầu bộ đếm bên ngoài Timer1)
12 PD6 (AIN0) Chân 6 của PORTD

AIN0 (Chân so sánh analog dương I / P)

 

13 PD7 (AIN1) Chân 7 của PORTD

AIN1 (Chân so sánh analog âm I / P)

 

14 PB0 (ICP1) Chân 0 của PORTB ICP1 (Chân capture đầu vào của Timer / Counter1)
15 PB1 (OC1A) Chân 1 của PORTB OC1A (Timer/Counter1 Output Compare Match A Output)
16 PB2 (SS/OC1B) Chân 2 của PORTB

SS (SPI Slave Select Input). Chân có mức logic thấp khi bộ điều khiển hoạt động ở chế độ Slave.

[Giao thức ngoại vi dữ liệu nối tiếp (SPI)]

OC1B (Timer/Counter1 Output Compare Match B Output)

17 PB3 (MOSI / OC2) Chân 3 của PORTB

MOSI (Master Output Slave Input). Khi bộ điều khiển hoạt động ở chế độ Slave, dữ liệu được nhận từ chân này. [Giao thức ngoại vi nối tiếp (SPI)]

OC2 (Timer/Counter2 Output Compare Match Output)

18 PB4 (MISO) Chân 4 của PORTB

MISO (Master Input Slave Output). Khi bộ điều khiển hoạt động ở chế độ Slave, dữ liệu được bộ điều khiển này gửi thông qua chân này.

[Giao thức ngoại vi nối tiếp (SPI)]

19 PB5 (SCK) Chân 5 của PORTB

SCK (SPI Bus Serial Clock). Đây là xung clock đồng bộ truyền dữ liệu giữa bộ điều khiển này với hệ thống khác.

[Giao thức ngoại vi nối tiếp (SPI)]

20 AVCC   Cấp nguồn Vcc cho bộ chuyển đổi ADC bên trong
21 AREF   Chân điện áp tham chiếu analog cho ADC
22 GND   Chân nối đất
23 PC0 (ADC0) Chân 0 của PORTC  ADC0 (Kênh đầu vào ADC 0)
24 PC1 (ADC1) Chân 1 của PORTC ADC1 (Kênh đầu vào ADC 1)
25 PC2 (ADC2) Chân 2 của PORTC  ADC2 (Kênh đầu vào ADC 2)
26 PC3 (ADC3) Chân 3 của PORTC  ADC3 (Kênh đầu vào ADC 3)
27 PC4 (ADC4 / SDA) Chân 4 của PORTC

ADC4 (Kênh đầu vào ADC 4)

SDA (Two-wire Serial Bus Data Input/Output Line)

28 PC5 (ADC5 / SCL) Chân 5 của PORTC

ADC5 (Kênh đầu vào ADC 5)

SCL (Two-wire Serial Bus Clock Line)

 

Tính năng ATMEGA8

CPU AVR 8-bit
Số lượng chân 28
Điện áp hoạt động (V)

Từ +2,7 V đến +5,5 V (ATmega8L)

Từ +4,5 V TO +5,5 V (ATmega8) (+ 5,5V là điện áp tối đa tuyệt đối)

Số lượng chân I / O 23
Hỗ trợ giao thức giao tiếp

Giao thức Master / Slave SPI (Chân 16,17,18,19) [Có thể lập trình bộ điều khiển này]

Giao thức USART có thể lập trình (Chân 2,3) [Có thể lập trình bộ điều khiển này]

Giao thức Two-wire (Chân 27,28) [kết nối với các thiết bị ngoại vi như cảm biến và màn hình LCD]

Giao thức JTAG Không có
Module ADC 6 kênh ADC độ phân giải 10-bit
Module timer Hai bộ đếm 8 bit, Một bộ đếm 16 bit
Bộ so sánh analog 1
Module DAC Không
Kênh PWM 3
Bộ tạo dao động bên ngoài

0-8MHz ở ATMEGA8L

0-16MHz ở ATMEGA8

Bộ dao động bên trong Bộ dao động bên trong được hiệu chỉnh từ 0-8MHz
Loại bộ nhớ chương trình Flash
Bộ nhớ chương trình hoặc bộ nhớ Flash 8Kbyte [10000 chu kỳ ghi / xóa]
Tốc độ CPU (MIPS) 16 MIPS
RAM 1KBytes
EEPROM 512Byte
Timer Watchdog  Có thể lập trình với bộ dao động trên chip riêng biệt
Khóa chương trình
Chế độ tiết kiệm điện Sáu chế độ [Chế độ chờ (Idle), giảm nhiễu tín hiệu ADC, tiết kiệm năng lượng (Power-save), tắt nguồn (Power-down), Chế độ ngủ (Standby) và Chế độ ngủ kéo dài (Extended Standby)]
Nhiệt độ hoạt động Từ -55 ° C đến + 125 ° C (+125 là giá trị tối đa, -55 là giá trị nhỏ nhất)

Lưu ý: Xem chi tiết thông tin kỹ thuật trong datasheet vi điều khiển ATMEGA8 ở cuối bài viết này.

Vi điều khiển thay thế ATMEGA8

ATMEGA328P, ATMEGA16ATMEGA32, ATMEGA8535

Nơi ứng dụng vi điều khiển ATMEGA8

ATMEGA8 là vi điều khiển AVR 28 chân. Mặc dù có nhiều bộ vi điều khiển tương tự, nhưng ATMEGA8 phổ biến vì nó là một trong những bộ vi điều khiển rẻ nhất và có nhiều tính năng với số chân ít hơn.

Với bộ nhớ chương trình 8Kbyte, nên có rất nhiều ứng dụng với ATMEGA8. Với các chế độ tiết kiệm điện khác nhau, nó có thể hoạt động trong các hệ thống di động. Với kích thước nhỏ gọn, nó có thể được đặt trong nhiều bảng mạch nhỏ.

Với bộ Timer Watchdog để reset khi có lỗi, nó được sử dụng trên các hệ thống ít có sự can thiệp của con người. Các tính năng này được bổ sung trong một bộ điều khiển làm cho ATMEGA8 trở nên phổ biến.

Cách sử dụng vi điều khiển ATMEGA8

Sử dụng ATMega8 tương tự như các vi điều khiển ATMega khác, chẳng hạn như ATMega32. Tương tự, bộ điều khiển micro cần được lập trình và thêm các thiết bị ngoại vi thích hợp để lấy được đầu ra. Nếu không lập trình bộ điều khiển sẽ là một con chip trống rỗng.

Để sử dụng ATMEGA8, trước tiên cần ghi tệp chương trình thích hợp vào bộ nhớ FLASH ATMEGA8. Sau khi xuất code chương trình, bộ điều khiển thực thi code này và xuất tín hiệu phản hồi thích hợp.

Toàn bộ cách sử dụng ATMEGA8 như sau:

 1. Liệt kê các chức năng có thể thực thi bởi ATMEGA8.
 2. Viết các hàm bằng ngôn ngữ lập trình trong chương trình IDE. Có thể tải phần mềm IDE miễn phí. Phần mềm IDE cho bộ điều khiển AVR là 'ATMEL STUDIO'.

(Thường dùng phần mềm Atmel Studio 6.0 dành cho Windows7 [ http://atmel-studio.software.informer.com/6.0/ ], Atmel Studio 7 dành cho Windows10 [ https://www.microchip.com/avr-support/atmel-studio-7 ])

(Hãy nhớ rằng đối với những IDE này, chương trình phải được viết bằng ngôn ngữ 'C')

 1. Sau khi viết các code chương trình, biên dịch để phát hiện lỗi bằng phần mềm IDE.
 2. Xuất tệp hex trong IDE tương ứng chương trình đã viết.
 3. Chọn thiết bị lập trình (thường là bộ lập trình SPI dành cho bộ điều khiển AVR) thiết lập giao tiếp giữa PC và ATMEGA8.
 4. Chạy phần mềm ghi tệp HEX được cấp cho thiết bị lập trình đã chọn.
 5. Chọn tệp HEX của chương trình thích hợp trong giao thức SPI hoặc phần mềm lập trình khác.
 6. Ghi tệp HEX của chương trình đã viết vào bộ nhớ flash ATMEGA8 bằng chương trình này.
 7. Ngắt kết nối bộ lập trình, kết nối các thiết bị ngoại vi thích hợp cho bộ điều khiển và khởi động hệ thống.

Các ứng dụng

 • Hệ thống điều khiển công nghiệp.
 • Hệ thống SMPS và điều khiển nguồn cấp.
 • Đo và sử dụng với tín hiệu tương tự.
 • Hệ thống nhúng như máy pha cà phê, máy bán hàng tự động.
 • Các hệ thống điều khiển động cơ.
 • Các thiết bị hiển thị.
 • Hệ thống các giao thức ngoại vi.

Sơ đồ kích thước 2D

Tất cả các kích thước đo đều tính bằng milimét.

Sơ đồ kích thước 2D

>>> 100+ Mã Sản Phẩm Dây Rút: https://mecsu.vn/san-pham/day-rut-nhua.5op

>>> 1000+ Mã Sản Phẩm Đầu Cosse: https://mecsu.vn/san-pham/dau-cosse.Q1j

 

>> Mời anh em xem thêm

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn