Câu hỏi thường gặp

Chọn vấn đề bạn đang gặp phải, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhanh nhất có thể

Thông tin sản phẩm

Hiện tại trên website Mecsu đều có bộ lọc kết hợp hình ảnh và những thông tin về sản phẩm cực kỳ chi tiết để bạn có thể tìm kiếm sản phẩm một cách nhanh nhất.

CÓ, các sản phẩm trên website Mecsu đều có hình ảnh 2D và thông tin kỹ thuật chi tiết cho từng mã sản phẩm cụ thể

Thông tin kỹ thuật sản phẩm

Tất cả hình ảnh sản phẩm trên website là những hình ảnh thực tế từ kho Mecsu, từ các đơn vị cung cấp hoặc những nguồn nội dung đã được Mecsu chọn lọc trước khi đưa lên website.

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn