Loading...

Thương hiệu SKC

SKC là thương hiệu đến từ Nhật Bản. SKC nổi tiếng với các công cụ cắt gọt kim loại, đặc biệt là các sản phẩm mũi ta rô ren và bàn ren.Những dòng sản phẩm mà SKC cung cấp là: Tháo ốc gãy, Mũi taro tay SKC hệ mét Nhật Bản, Bàn ren SKC hệ mét Nhật Bản, Tay quay taro thường, ..Hàng trăm sản phẩm của SKC cũng được Trust-Tools của Nhật Bản coi là nhà cung cấp chính các sản phẩm taro ra thị trường quốc tế từ hơn 60 năm nay.

117 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Bộ 3 mũi taro tay SKC M3x0.5

Giá: 85,549 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 85,549 đ

Bộ 3 mũi taro tay SKC M4x0.7

Giá: 88,450 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 88,450 đ

Bộ 3 mũi taro tay SKC M5x0.8

Giá: 95,700 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 95,700 đ

Bộ 3 mũi taro tay SKC M6x1.0

Giá: 102,950 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 102,950 đ

Bộ 3 mũi taro tay SKC M7x1.0

Giá: Đang cập nhật

Bộ 3 mũi taro tay SKC M8x1.25

Giá: 140,650 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 140,650 đ

Bộ 3 mũi taro tay SKC M9x1.0

Giá: Đang cập nhật

Bộ 3 mũi taro tay SKC M9x1.25

Giá: Đang cập nhật

Bộ 3 mũi taro tay SKC M10x1.5

Giá: 171,100 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 171,100 đ

Bộ 3 mũi taro tay SKC M12x1.25

Giá: Đang cập nhật

Bộ 3 mũi taro tay SKC M12x1.75

Giá: 217,500 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 217,500 đ

Bộ 3 mũi taro tay SKC M14x1.5

Giá: 262,450 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 262,450 đ

Bộ 3 mũi taro tay SKC M14x2.0

Giá: 262,450 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 262,450 đ

Bộ 3 mũi taro tay SKC M16x2.0

Giá: 310,299 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 310,299 đ

Bộ 3 mũi taro tay SKC M18x2.5

Giá: 387,151 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 387,151 đ

Bộ 3 mũi taro tay SKC M20x2.5

Giá: 508,950 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 508,950 đ

Bộ 3 mũi taro tay SKC M22x2.5

Giá: 711,951 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 711,951 đ

Bộ 3 mũi taro tay SKC M24x3.0

Giá: 827,950 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 827,950 đ

Bộ 3 mũi taro tay SKC M27x3.0

Giá: 1,908,200 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 1,908,200 đ

Bộ 3 mũi taro tay SKC M30x3.5

Giá: 2,515,750 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 2,515,750 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn