BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Xuất Xứ

Phân Loại

Áp Suất Âm

Khối Lượng

Thương Hiệu

Van Khóa Khí

Van Khóa Khí

Van khóa-mở khí CDC HSV02

Van khóa-mở khí CDC HSV02

MPN: HSV02
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 213,800.00
>=2  (Cái) 196,696.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van khóa ống ren CDC HVF02-06

Van khóa ống ren CDC HVF02-06

MPN: HVF02-06
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 98,600.00
>=5  (Cái) 90,712.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van khóa ống ren CDC HVF02-08

Van khóa ống ren CDC HVF02-08

MPN: HVF02-08
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 100,900.00
>=5  (Cái) 92,828.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van khóa ống ren CDC HVF02-10

Van khóa ống ren CDC HVF02-10

MPN: HVF02-10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 103,300.00
>=5  (Cái) 95,036.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van khóa ống ren CDC HVF03-06

Van khóa ống ren CDC HVF03-06

MPN: HVF03-06
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 100,900.00
>=5  (Cái) 92,828.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van khóa ống ren CDC HVF04-12

Van khóa ống ren CDC HVF04-12

MPN: HVF04-12
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 117,600.00
>=5  (Cái) 108,192.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van khóa ống khí CDC HVU04-04

Van khóa ống khí CDC HVU04-04

MPN: HVU04-04
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 86,700.00
>=5  (Cái) 79,764.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van khóa ống khí CDC HVU06-06

Van khóa ống khí CDC HVU06-06

MPN: HVU06-06
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 89,100.00
>=5  (Cái) 81,972.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van khóa ống khí CDC HVU08-08

Van khóa ống khí CDC HVU08-08

MPN: HVU08-08
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 102,100.00
>=5  (Cái) 93,932.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van khóa ống khí CDC HVU10-10

Van khóa ống khí CDC HVU10-10

MPN: HVU10-10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 114,000.00
>=5  (Cái) 104,880.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Van khóa ống khí CDC HVU12-12

Van khóa ống khí CDC HVU12-12

MPN: HVU12-12
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 124,700.00
>=5  (Cái) 114,724.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày