MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Van Khóa Khí

∅C
Kích Thước (K1)
Chiều Dài (E)
ORIFICE
Chiều Dài (M2)
Chiều Dài (M1)
Size Ren (T)
H(Hex)
∅P
∅D
Nhiệt Độ Giới Hạn
Áp Suất Làm Việc
Kích Thước (M2)
Kích Thước (M1)
∅D1
Kích Thước (K2)
Kích Thước (B2)
Kích Thước (N)
Kích Thước (E)
∅D2
∅P1
Áp Suất Âm
Kích Thước (B1)
Kích Thước (A)
Kích Thước (C)
Khối Lượng
Kích Thước (B)
Số Lượng/hộp
Chiều Dài (L2)
Chiều Dài (L1)
Tên Sản Phẩm
Xuất Xứ
Phân Loại
Thương Hiệu
Chiều Dài (L)

Van Khóa Khí

VAN KHÓA KHÍ

- Sử dụng để mở hoặc tắt khí cho thiết bị khí nén
- Khi tắt, van điều khiển ba hướng sẽ xả khí dư và chặn luồng khí vào.