Loading...

Phụ Kiện Lưỡi Cắt Xốp

Thanh Dẫn Lưỡi Cắt Xốp là phụ kiện của máy cắt xốp với chất liệu cao cấp, bền bỉ theo thời gian, dẫn hướng lưỡi cưa đảm bảo cắt chính xác và dễ dàng. Đặc biệt, thanh dẫn có thể dùng được cả với lưỡi của máy cưa lọng và máy cưa kiếm, giúp công việc đạt hiệu quả hơn.

3 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Thanh dẫn 70mm T43D Bosch 2608135023

Giá: 1,565,091 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,565,091 đ

Thanh dẫn 130mm T42A Bosch 2608135020

Giá: 844,151 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 844,151 đ

Thanh dẫn 300mm T42C Bosch 2608135022

Giá: 1,337,281 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,337,281 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn