BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ống nối di động màu xanh dương Schneider 32A-200V-3P-IP44

Ống nối di động màu xanh dương Schneider 32A-200V-3P-IP44

MPN: PKF32M423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 245,300
5+ 230,582
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP44

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP44

MPN: PKF32M434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 292,380
5+ 274,837
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP44

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP44

MPN: PKF32M435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 364,430
5+ 342,564
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu xanh dương Schneider 32A-230V-3P-IP67

Ống nối di động màu xanh dương Schneider 32A-230V-3P-IP67

MPN: PKF32M723
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 456,170
3+ 428,800
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP67

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP67

MPN: PKF32M734
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 493,790
3+ 464,163
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP67

Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP67

MPN: PKF32M735
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 537,680
3+ 505,419
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 32A-230V-3P-IP44

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 32A-230V-3P-IP44

MPN: PKF32W423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 364,430
5+ 342,564
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 32A-400V-4P-IP44

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 32A-400V-4P-IP44

MPN: PKF32W434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 403,590
5+ 379,375
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 32A-400V-5P-IP44

Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 32A-400V-5P-IP44

MPN: PKF32W435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 399,740
5+ 375,756
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 32A-230V-3P-IP67

Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 32A-230V-3P-IP67

MPN: PKF32W723
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 594,880
3+ 559,187
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP67

Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP67

MPN: PKF32W734
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 612,150
3+ 575,421
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP67

Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP67

MPN: PKF32W735
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 722,590
5+ 679,235
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ nối hai ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP44

Ổ nối hai ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP44

MPN: PKZM403
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,196,030
2+ 1,124,268
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ nối ba ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP44

Ổ nối ba ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP44

MPN: PKZM409
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,459,370
2+ 1,371,808
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ nối hai ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

Ổ nối hai ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

MPN: PKZM703
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,406,790
2+ 1,322,383
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ nối ba ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

Ổ nối ba ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

MPN: PKZM709
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,760,330
2+ 1,654,710
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm kéo dài Rạng Đông RD02/10A-3M (196x55x36) trắng xanh

Ổ cắm kéo dài Rạng Đông RD02/10A-3M (196x55x36) trắng xanh

MPN: RD02-10A-3M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 109,060
2+ 100,335
4+ 95,972
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ cắm kéo dài Rạng Đông RD02/10A-5M (196x55x36) trắng xanh

Ổ cắm kéo dài Rạng Đông RD02/10A-5M (196x55x36) trắng xanh

MPN: RD02-10A-5M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 125,763
2+ 115,702
4+ 110,672
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Ổ cắm có công tắc Schneider 13A-250V-3P-IP66

Ổ cắm có công tắc Schneider 13A-250V-3P-IP66

MPN: S56C313GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,093,180
2+ 1,027,589
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm có công tắc Schneider 15A-250V-3P-IP66

Ổ cắm có công tắc Schneider 15A-250V-3P-IP66

MPN: S56C315RPGY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,565,080
2+ 1,471,175
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày