BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả
Ống nối di động màu xanh dương Schneider 32A-200V-3P-IP44

Mã sản phẩm: PKF32M423
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 289,826 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP44

Mã sản phẩm: PKF32M434
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 345,195 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP44

Mã sản phẩm: PKF32M435
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 430,845 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ống nối di động màu xanh dương Schneider 32A-230V-3P-IP67

Mã sản phẩm: PKF32M723
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 539,854 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP67

Mã sản phẩm: PKF32M734
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 584,841 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ống nối di động màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP67

Mã sản phẩm: PKF32M735
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 635,886 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 32A-230V-3P-IP44

Mã sản phẩm: PKF32W423
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 430,845 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 32A-400V-4P-IP44

Mã sản phẩm: PKF32W434
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 477,563 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nổi Schneider màu đỏ 32A-400V-5P-IP44

Mã sản phẩm: PKF32W435
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 472,372 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nổi Schneider màu xanh dương 32A-230V-3P-IP67

Mã sản phẩm: PKF32W723
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 703,368 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 32A-400V-4P-IP67

Mã sản phẩm: PKF32W734
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 724,131 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nổi màu đỏ Schneider 32A-400V-5P-IP67

Mã sản phẩm: PKF32W735
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 853,904 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ nối hai ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP44

Mã sản phẩm: PKZM403
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,414,521 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ nối ba ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP44

Mã sản phẩm: PKZM409
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,725,109 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ nối hai ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

Mã sản phẩm: PKZM703
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,663,684 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ nối ba ngã màu xanh dương Schneider 16A-230V-3P-IP67

Mã sản phẩm: PKZM709
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,081,551 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm kéo dài Rạng Đông RD02/10A-3M (196x55x36) trắng xanh

Mã sản phẩm: RD02-10A-3M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 109,060 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ổ cắm kéo dài Rạng Đông RD02/10A-5M (196x55x36) trắng xanh

Mã sản phẩm: RD02-10A-5M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 125,763 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ổ cắm có công tắc Schneider 13A-250V-3P-IP66

Mã sản phẩm: S56C313GY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,228,513 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm có công tắc Schneider 15A-250V-3P-IP66

Mã sản phẩm: S56C315RPGY
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,674,066 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.