BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 63A-400V-4P-6H-IP67

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 63A-400V-4P-6H-IP67

MPN: F434-6FC
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 498,740
10+ 468,816
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 63A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 63A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F435-6FC
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 532,510
10+ 500,559
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu xanh 125A-230V-3P-6H-IP67

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu xanh 125A-230V-3P-6H-IP67

MPN: F443-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,140,040
10+ 1,071,638
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 125A-400V-4P-6H-IP67

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 125A-400V-4P-6H-IP67

MPN: F444-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,252,460
10+ 1,177,312
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 125A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 125A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F445-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,395,020
10+ 1,311,319
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm kèm công tắc PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm kèm công tắc PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F61132-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,199,990
10+ 1,127,991
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm kèm công tắc PCE màu đỏ loại nhỏ 32A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm kèm công tắc PCE màu đỏ loại nhỏ 32A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F61252-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,342,550
10+ 1,261,997
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm kèm công tắc PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm kèm công tắc PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F75252-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,302,520
10+ 2,164,369
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Bộ chia ổ cắm PCE màu xanh-đen 16A-230V-3P-6H

Bộ chia ổ cắm PCE màu xanh-đen 16A-230V-3P-6H

MPN: F9430401
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 749,980
10+ 704,981
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm ba ngã PCE màu xám 16A-230V-3P-6H-IP44 F9432000

Ổ cắm ba ngã PCE màu xám 16A-230V-3P-6H-IP44 F9432000

MPN: F9432000
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 877,470
10+ 824,822
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm ba ngã PCE màu xám 16A-230V-3P-6H-IP44 F9432006

Ổ cắm ba ngã PCE màu xám 16A-230V-3P-6H-IP44 F9432006

MPN: F9432006
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,012,550
10+ 951,797
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích Cắm 3 Chấu Panasonic Màu Trắng 15A-125V

Phích Cắm 3 Chấu Panasonic Màu Trắng 15A-125V

MPN: ME2592W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 65,230
10+ 61,316
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 16A-230V-2P-IP44

Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 16A-230V-2P-IP44

MPN: PKE16M423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 120,670
10+ 113,430
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-3P-IP44

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-3P-IP44

MPN: PKE16M434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 145,750
10+ 137,005
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-4P-IP44

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-4P-IP44

MPN: PKE16M435
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 172,480
5+ 162,131
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 16A-230V-2P-IP67

Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 16A-230V-2P-IP67

MPN: PKE16M723
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 308,000
5+ 289,520
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-3P-IP67

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-3P-IP67

MPN: PKE16M734
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 353,430
5+ 332,224
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-4P-IP67

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-4P-IP67

MPN: PKE16M735
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 376,970
5+ 354,352
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 32A-230V-2P-IP44

Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 32A-230V-2P-IP44

MPN: PKE32M423
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 221,760
5+ 208,454
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 32A-400V-3P-IP44

Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 32A-400V-3P-IP44

MPN: PKE32M434
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 254,760
5+ 239,474
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày