BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 63A-400V-4P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F434-6FC
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 673,894 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 63A-400V-5P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F435-6FC
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 719,497 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu xanh 125A-230V-3P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F443-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,540,330 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 125A-400V-4P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F444-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,692,337 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng PCE màu đỏ 125A-400V-5P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F445-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,884,878 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm kèm công tắc PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F61132-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,621,401 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ổ cắm kèm công tắc PCE màu đỏ loại nhỏ 32A-400V-5P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F61252-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,813,942 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ổ cắm kèm công tắc PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F75252-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,111,061 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Bộ chia ổ cắm PCE màu xanh-đen 16A-230V-3P-6H

Mã sản phẩm: F9430401
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 1,013,374 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm ba ngã PCE màu xám 16A-230V-3P-6H-IP44 F9432000

Mã sản phẩm: F9432000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,185,648 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm ba ngã PCE màu xám 16A-230V-3P-6H-IP44 F9432006

Mã sản phẩm: F9432006
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,368,057 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Phích Cắm 3 Chấu Panasonic Màu Trắng 15A-125V

Mã sản phẩm: ME2592W
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 77,180 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 16A-230V-2P-IP44

Mã sản phẩm: PKE16M423
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 142,750 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-3P-IP44

Mã sản phẩm: PKE16M434
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 173,030 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-4P-IP44

Mã sản phẩm: PKE16M435
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 204,175 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 16A-230V-2P-IP67

Mã sản phẩm: PKE16M723
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 365,093 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-3P-IP67

Mã sản phẩm: PKE16M734
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 417,868 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 16A-400V-4P-IP67

Mã sản phẩm: PKE16M735
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 446,417 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Phích cắm di động Schneider màu Xanh Dương 32A-230V-2P-IP44

Mã sản phẩm: PKE32M423
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 263,006 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Phích cắm di động Schneider màu Đỏ 32A-400V-3P-IP44

Mã sản phẩm: PKE32M434
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 301,938 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.