BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả
Ổ cắm nối PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-4P-6H-IP66/67

Mã sản phẩm: F234-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 783,783 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nối PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-5P-6H-IP66/67

Mã sản phẩm: F235-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 801,010 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nối PCE màu xanh-trắng 125A-230V-3P-6H-IP66/67

Mã sản phẩm: F243-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,679,535 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nối PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-4P-6H-IP66/67

Mã sản phẩm: F244-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,774,278 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nối PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-5P-6H-IP66/67

Mã sản phẩm: F245-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,903,473 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nối bằng nhựa PCE màu đen 16A-250V-2P+E-IP20

Mã sản phẩm: F2510-S
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 83,096 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nối bằng nhựa PCE màu đỏ-đen 16A-250V-2P+E-IP20

Mã sản phẩm: F2510-SR
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 83,096 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F313-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 141,873 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-P67

Mã sản phẩm: F3132-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 329,347 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F314-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 158,087 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-P67

Mã sản phẩm: F3142-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 380,016 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F315-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 167,207 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-P67

Mã sản phẩm: F3152-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 405,350 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F323-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 177,341 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-P67

Mã sản phẩm: F3232-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 415,484 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F324-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 182,408 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm âm cho Container PCE màu đỏ 32A-400V-4P-3H-IP67

Mã sản phẩm: F3242-3V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 466,151 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-P67

Mã sản phẩm: F3242-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 435,751 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F325-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 209,769 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-P67

Mã sản phẩm: F3252-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 456,019 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.