BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ cắm nối PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-4P-6H-IP66/67

Ổ cắm nối PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-4P-6H-IP66/67

MPN: F234-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 682,550
10+ 641,597
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-5P-6H-IP66/67

Ổ cắm nối PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-5P-6H-IP66/67

MPN: F235-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 697,510
10+ 655,659
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu xanh-trắng 125A-230V-3P-6H-IP66/67

Ổ cắm nối PCE màu xanh-trắng 125A-230V-3P-6H-IP66/67

MPN: F243-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,462,450
10+ 1,374,703
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-4P-6H-IP66/67

Ổ cắm nối PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-4P-6H-IP66/67

MPN: F244-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,544,950
10+ 1,452,253
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-5P-6H-IP66/67

Ổ cắm nối PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-5P-6H-IP66/67

MPN: F245-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,657,480
10+ 1,558,031
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối bằng nhựa PCE màu đen 16A-250V-2P+E-IP20

Ổ cắm nối bằng nhựa PCE màu đen 16A-250V-2P+E-IP20

MPN: F2510-S
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 61,490
10+ 57,801
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối bằng nhựa PCE màu đỏ-đen 16A-250V-2P+E-IP20

Ổ cắm nối bằng nhựa PCE màu đỏ-đen 16A-250V-2P+E-IP20

MPN: F2510-SR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 61,490
10+ 57,801
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F313-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 105,050
10+ 98,747
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-P67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-P67

MPN: F3132-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 243,760
10+ 229,134
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

MPN: F314-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 117,040
10+ 110,018
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-P67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-P67

MPN: F3142-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 281,270
10+ 264,394
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

MPN: F315-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 123,750
10+ 116,325
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-P67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-P67

MPN: F3152-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 299,970
10+ 281,972
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F323-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 131,230
10+ 123,356
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-P67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-P67

MPN: F3232-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 307,450
10+ 289,003
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

MPN: F324-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 134,970
10+ 126,872
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm cho Container PCE màu đỏ 32A-400V-4P-3H-IP67

Ổ cắm âm cho Container PCE màu đỏ 32A-400V-4P-3H-IP67

MPN: F3242-3V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 344,960
10+ 324,262
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-P67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-P67

MPN: F3242-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 322,520
10+ 303,169
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

MPN: F325-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 155,210
10+ 145,897
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-P67

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-P67

MPN: F3252-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 337,480
10+ 317,231
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày