BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 63A-230V-3P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 63A-230V-3P-6H-IP66/67

MPN: F133-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 735,020
10+ 690,919
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-4P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-4P-6H-IP66/67

MPN: F134-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 810,040
10+ 761,438
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-5P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-5P-6H-IP66/67

MPN: F135-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 884,950
10+ 831,853
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 125A-230V-3P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 125A-230V-3P-6H-IP66/67

MPN: F143-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,800,040
10+ 1,692,038
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-4P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-4P-6H-IP66/67

MPN: F144-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,912,460
10+ 1,797,712
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-5P-6H-IP66/67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-5P-6H-IP66/67

MPN: F145-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,024,990
10+ 1,903,491
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm nối PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F213-6ECO
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 75,020
10+ 70,519
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP67

Ổ cắm nối PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP67

MPN: F2132-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 209,990
10+ 197,391
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

MPN: F214-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 93,720
10+ 88,097
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP67

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP67

MPN: F2142-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 232,540
10+ 218,588
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

MPN: F215-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 116,270
10+ 109,294
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F2152-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 292,490
10+ 274,941
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm nối PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F223-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 113,960
10+ 107,122
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP67

Ổ cắm nối PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP67

MPN: F2232-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 299,970
10+ 281,972
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

MPN: F224-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 131,230
10+ 123,356
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi cho Container PCE màu đỏ 32A-400V-4P-3H-IP67 F2242-3V

Ổ cắm nổi cho Container PCE màu đỏ 32A-400V-4P-3H-IP67 F2242-3V

MPN: F2242-3V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 292,490
10+ 274,941
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP67

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP67

MPN: F2242-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 307,450
10+ 289,003
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

MPN: F225-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 166,540
10+ 156,548
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F2252-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 333,740
10+ 313,716
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nối PCE màu xanh-trắng 63A-230V-3P-6H-IP66/67

Ổ cắm nối PCE màu xanh-trắng 63A-230V-3P-6H-IP66/67

MPN: F233-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 667,480
10+ 627,431
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày