BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả
Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 63A-230V-3P-6H-IP66/67

Mã sản phẩm: F133-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 993,108 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-4P-6H-IP66/67

Mã sản phẩm: F134-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,094,445 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 63A-400V-5P-6H-IP66/67

Mã sản phẩm: F135-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,195,783 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 125A-230V-3P-6H-IP66/67

Mã sản phẩm: F143-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,432,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-4P-6H-IP66/67

Mã sản phẩm: F144-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,584,106 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 125A-400V-5P-6H-IP66/67

Mã sản phẩm: F145-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,736,113 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nối PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F213-6ECO
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 86,130 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nối PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F2132-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 241,163 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F214-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 107,663 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F2142-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 267,004 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F215-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 133,502 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nối PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F2152-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 335,906 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nối PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F223-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 130,917 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nối PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F2232-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 344,520 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F224-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 150,728 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nổi cho Container PCE màu đỏ 32A-400V-4P-3H-IP67 F2242-3V

Mã sản phẩm: F2242-3V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 395,216 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F2242-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 353,133 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

Mã sản phẩm: F225-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 191,210 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nối PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP67

Mã sản phẩm: F2252-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 383,277 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.
Ổ cắm nối PCE màu xanh-trắng 63A-230V-3P-6H-IP66/67

Mã sản phẩm: F233-6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 766,557 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07.