BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Phích cắm bằng nhựa PCE 16A-250V-2P+E-IP44

Phích cắm bằng nhựa PCE 16A-250V-2P+E-IP44

MPN: F0511-S
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 60,720
10+ 57,077
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm bằng nhựa PCE 16A-250V-2P+E-IP54

Phích cắm bằng nhựa PCE 16A-250V-2P+E-IP54

MPN: F0511-SR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 60,720
10+ 57,077
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm bằng nhựa PCE chịu va đập 16A-250V-2P+E-IP54

Phích cắm bằng nhựa PCE chịu va đập 16A-250V-2P+E-IP54

MPN: F0512-SR
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 84,700
10+ 79,618
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm di động PCE màu trắng 16A-24/42V-2P-10H-IP67

Phích cắm di động PCE màu trắng 16A-24/42V-2P-10H-IP67

MPN: F0822-10V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 211,530
10+ 198,838
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm có nắp PCE 16A-250V-2P+E-IP54 F105-0B

Ổ cắm âm có nắp PCE 16A-250V-2P+E-IP54 F105-0B

MPN: F105-0B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 51,040
10+ 47,978
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm âm có nắp PCE 16A-250V-2P+E-IP54 F1050-0B

Ổ cắm âm có nắp PCE 16A-250V-2P+E-IP54 F1050-0B

MPN: F1050-0B
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 51,040
10+ 47,978
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Đế nối cho ổ cắm âm PCE F106-0

Đế nối cho ổ cắm âm PCE F106-0

MPN: F106-0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 66,000
10+ 62,040
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh 16A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F113-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 101,200
10+ 95,128
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 16A-230V-3P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 16A-230V-3P-6H-IP67

MPN: F1132-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 305,250
10+ 286,935
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 16A-400V-4P-6H-IP44

MPN: F114-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 123,750
10+ 116,325
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 16A-400V-4P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 16A-400V-4P-6H-IP67

MPN: F1142-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 352,550
10+ 331,397
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 16A-400V-5P-6H-IP44

MPN: F115-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 131,230
10+ 123,356
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 16A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 16A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F1152-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 386,210
10+ 363,037
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh 32A-230V-3P-6H-IP44

MPN: F123-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 140,250
10+ 131,835
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 32A-230V-3P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu xanh-trắng 32A-230V-3P-6H-IP67

MPN: F1232-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 412,500
10+ 387,750
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 32A-400V-4P-6H-IP44

MPN: F124-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 147,730
10+ 138,866
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm nổi cho Container PCE màu đỏ 32A-400V-4P-3H-IP67 F1242-3V

Ổ cắm nổi cho Container PCE màu đỏ 32A-400V-4P-3H-IP67 F1242-3V

MPN: F1242-3V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 596,200
10+ 560,428
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 32A-400V-4P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 32A-400V-4P-6H-IP67

MPN: F1242-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 442,530
10+ 415,978
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ 32A-400V-5P-6H-IP44

MPN: F125-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 158,290
10+ 148,793
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 32A-400V-5P-6H-IP67

Ổ cắm gắn nổi PCE màu đỏ-trắng 32A-400V-5P-6H-IP67

MPN: F1252-6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 468,710
10+ 440,587
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày