BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Ổ cắm có công tắc Schneider 20A-250V-3P-IP66

Ổ cắm có công tắc Schneider 20A-250V-3P-IP66

MPN: S56C320GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,425,600
2+ 1,340,064
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm có công tắc Schneider 32A-250V-3P-IP66

Ổ cắm có công tắc Schneider 32A-250V-3P-IP66

MPN: S56C332GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,064,150
2+ 1,940,301
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm có công tắc Schneider 20A-500V-4P-IP66

Ổ cắm có công tắc Schneider 20A-500V-4P-IP66

MPN: S56C420GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,064,150
2+ 1,940,301
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm có công tắc Schneider 32A-500V-4P-IP66

Ổ cắm có công tắc Schneider 32A-500V-4P-IP66

MPN: S56C432GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,064,150
2+ 1,940,301
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm có công tắc Schneider 50A-500V-4P-IP66

Ổ cắm có công tắc Schneider 50A-500V-4P-IP66

MPN: S56C450GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,483,250
2+ 2,334,255
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm có công tắc Schneider 20A-500V-5P-IP66

Ổ cắm có công tắc Schneider 20A-500V-5P-IP66

MPN: S56C520GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,716,680
2+ 3,493,679
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm có công tắc Schneider 32A-500V-5P-IP66

Ổ cắm có công tắc Schneider 32A-500V-5P-IP66

MPN: S56C532GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,882,450
2+ 3,649,503
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm Schneider 10A-230V-3P-IP66

Phích cắm Schneider 10A-230V-3P-IP66

MPN: S56P310GY_G15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 629,530
2+ 591,758
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm Schneider 13A-230V-3P-IP66

Phích cắm Schneider 13A-230V-3P-IP66

MPN: S56P313GY_G15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 498,300
2+ 468,402
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm Schneider 15A-230V-3P-IP66

Phích cắm Schneider 15A-230V-3P-IP66

MPN: S56P315GY_G15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 769,780
2+ 723,593
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm Schneider 15A-230V-3P-IP66

Phích cắm Schneider 15A-230V-3P-IP66

MPN: S56P315RPGY_G15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 716,980
2+ 673,961
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm Schneider 20A-230V-3P-IP66

Phích cắm Schneider 20A-230V-3P-IP66

MPN: S56P320GY_G15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 848,100
2+ 797,214
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm Schneider 32A-230V-3P-IP66

Phích cắm Schneider 32A-230V-3P-IP66

MPN: S56P332GY_G15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 891,880
2+ 838,367
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm Schneider 20A-500V-4P-IP66

Phích cắm Schneider 20A-500V-4P-IP66

MPN: S56P420GY_G15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 979,330
2+ 920,570
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm Schneider 32A-500V-4P-IP66

Phích cắm Schneider 32A-500V-4P-IP66

MPN: S56P432GY_G15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,136,850
2+ 1,068,639
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm Schneider 20A-500V-5P-IP66

Phích cắm Schneider 20A-500V-5P-IP66

MPN: S56P520GY_G15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,136,850
2+ 1,068,639
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Phích cắm Schneider 32A-500V-5P-IP66

Phích cắm Schneider 32A-500V-5P-IP66

MPN: S56P532GY_G15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,714,350
2+ 1,611,489
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm Schneider 10A-230V-3P-IP66

Ổ cắm Schneider 10A-230V-3P-IP66

MPN: S56SO310GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 542,080
2+ 509,555
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm Schneider 13A-230V-3P-IP66

Ổ cắm Schneider 13A-230V-3P-IP66

MPN: S56SO313GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 594,880
2+ 559,187
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày

Ổ cắm Schneider 15A-230V-3P-IP66

Ổ cắm Schneider 15A-230V-3P-IP66

MPN: S56SO315GY
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 909,150
2+ 854,601
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 2 ngày