Loading...

Ống Hoá Chất Thuỷ Tinh

Ống Hóa Chất Fischer (Fischer Resin Capsule) hay còn gọi là bulong hóa chất ống nhộng. Ống hóa chất Fischer chứa 2 thành phần: nhựa vinyl không có styrene và chất làm đông. Khi lắp đặt, các cạnh của thanh ren sẽ phá vỡ ống nhộng hóa chất trộn lẫn và kích hoạt hóa chất. Hóa chất sẽ phủ kín bề mặt thanh ren cũng như bề mặt lỗ khoan. Ứng dụng lắp đặt cầu thang thép thoát hiểm, lắp dựng giá đỡ kho hàng, lắp đặt kết cấu thép, mái đón canopy, lắp đặt thiết bị máy móc, máng cáp, lan can tay vịn…

6 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 70,893 đ / Ống (có VAT)
Tổng cộng: 354,465 đ
Giá: 72,758 đ / Ống (có VAT)
Tổng cộng: 363,790 đ
Giá: 107,272 đ / Ống (có VAT)
Tổng cộng: 536,360 đ
Giá: 218,275 đ / Ống (có VAT)
Tổng cộng: 218,275 đ
Giá: 218,275 đ / Ống (có VAT)
Tổng cộng: 218,275 đ
Giá: 287,302 đ / Ống (có VAT)
Tổng cộng: 287,302 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn