BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Đường Kính Danh Nghĩa

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Kích Thước Bậc

Kích Thước Bậc

Phân Loại

Vật Liệu

Nhiệt Độ Hoạt Động

Màu Sắc

Thương Hiệu

Ống Mềm Luồn Dây Cáp Nhựa Đen (Split Type) OD 14 mm KSS CR11SP

Mã sản phẩm: CR11SP
Đặt hàng tối thiểu: 25 M / Chẵn 25 M
Giá online: 0 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa MHD Ф3/8 JSNH-038

Mã sản phẩm: JSNH-038-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 14,568 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa MHD Ф1/2 JSNH-050

Mã sản phẩm: JSNH-050-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 10 M / Chẵn 10 M
Giá online: 17,787 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa MHD Ф3/4 JSNH-075

Mã sản phẩm: JSNH-075-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 21,853 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa MHD Ф1 JSNH-100

Mã sản phẩm: JSNH-100-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 29,984 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa MHD Ф1-1/4 JSNH-125

Mã sản phẩm: JSNH-125-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 5 M / Chẵn 5 M
Giá online: 40,487 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa MHD Ф1-1/2 JSNH-150

Mã sản phẩm: JSNH-150-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 2 M / Chẵn 2 M
Giá online: 52,514 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa MHD Ф2 JSNH-200

Mã sản phẩm: JSNH-200-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 2 M / Chẵn 2 M
Giá online: 98,591 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa MHD Ф2-1/2 JSNH-250

Mã sản phẩm: JSNH-250-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 1 M
Giá online: 195,657 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa MHD Ф3 JSNH-300

Mã sản phẩm: JSNH-300-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 1 M
Giá online: 287,980 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống kẽm đàn hồi bọc nhựa MHD Ф4 JSNH-400

Mã sản phẩm: JSNH-400-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 1 M
Giá online: 387,926 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Mềm Luồn Dây Cáp Nhựa Đen (Split Type) OD 18.4 mm ORTAC OSPA13.5

Mã sản phẩm: OSPA13.5
Đặt hàng tối thiểu: 50 M / Chẵn 50 M
Giá online: 0 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Mềm Luồn Dây Cáp Nhựa Đen (Split Type) OD 21.2 mm ORTAC OSPA16

Mã sản phẩm: OSPA16
Đặt hàng tối thiểu: 50 M / Chẵn 50 M
Giá online: 0 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Mềm Luồn Dây Cáp Nhựa Đen (Split Type) OD 28.4 mm ORTAC OSPA21

Mã sản phẩm: OSPA21
Đặt hàng tối thiểu: 50 M / Chẵn 50 M
Giá online: 0 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Mềm Luồn Dây Cáp Nhựa Đen (Split Type) OD 34.5 mm ORTAC OSPA29

Mã sản phẩm: OSPA29
Đặt hàng tối thiểu: 25 M / Chẵn 25 M
Giá online: 0 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Mềm Luồn Dây Cáp Nhựa Đen (Split Type) OD 54.5 mm ORTAC OSPA48

Mã sản phẩm: OSPA48
Đặt hàng tối thiểu: 25 M / Chẵn 25 M
Giá online: 0 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Mềm Luồn Dây Cáp Nhựa Đen (Split Type) OD 13 mm ORTAC OSPAY09-PA

Mã sản phẩm: OSPAY09-PA
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: 0 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Mềm Luồn Dây Cáp Nhựa Đen (Split Type) OD 15.8 mm ORTAC OSPAY11-PA

Mã sản phẩm: OSPAY11-PA
Đặt hàng tối thiểu: 50 M / Chẵn 50 M
Giá online: 0 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Mềm Luồn Dây Cáp Nhựa Đen (Split Type) OD 21.2 mm ORTAC OSPAY16-PA

Mã sản phẩm: OSPAY16-PA
Đặt hàng tối thiểu: 50 M / Chẵn 50 M
Giá online: 0 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Ống Mềm Luồn Dây Cáp Nhựa Đen (Split Type) OD 28.4 mm ORTAC OSPAY21-PA

Mã sản phẩm: OSPAY21-PA
Đặt hàng tối thiểu: 50 M / Chẵn 50 M
Giá online: 0 đ / M
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.