BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kính Bảo Hộ Chống Giọt Bắn Asia Màu Xanh (thùng 60 hộp)

Kính Bảo Hộ Chống Giọt Bắn Asia Màu Xanh (thùng 60 hộp)

MPN: KBH-ASIA-BL
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,314,520
2+ 2,983,068
10+ 2,817,342
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 3 ngày

Kính Bảo Hộ Chống Giọt Bắn Asia Màu Xám (thùng 60 hộp)

Kính Bảo Hộ Chống Giọt Bắn Asia Màu Xám (thùng 60 hộp)

MPN: KBH-ASIA-GR
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,314,520
2+ 2,983,068
10+ 2,817,342
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 3 ngày

Kính Bảo Hộ Chống Giọt Bắn Trẻ Em Asia Màu Trắng (thùng 60 hộp)

Kính Bảo Hộ Chống Giọt Bắn Trẻ Em Asia Màu Trắng (thùng 60 hộp)

MPN: KBH-ASIA-KID
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,118,500
2+ 2,806,650
10+ 2,650,725
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 3 ngày

Kính Bảo Hộ Chống Giọt Bắn Asia Màu Trà (thùng 60 hộp)

Kính Bảo Hộ Chống Giọt Bắn Asia Màu Trà (thùng 60 hộp)

MPN: KBH-ASIA-TE
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,314,520
2+ 2,983,068
10+ 2,817,342
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 3 ngày

Kính Bảo Hộ Mềm Chống Giọt Bắn Trong Suốt

Kính Bảo Hộ Mềm Chống Giọt Bắn Trong Suốt

MPN: KBH-CN-5
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 8,910
20+ 8,019
100+ 7,574
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Kính Bảo Hộ Mềm Chống Giọt Bắn Quấn Đầu Trong Suốt

Kính Bảo Hộ Mềm Chống Giọt Bắn Quấn Đầu Trong Suốt

MPN: KBH-CN-7
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 12,474
20+ 11,227
100+ 10,603
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Tồn kho: 80 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Kính Bảo Hộ Mềm Chống Giọt Bắn Quấn Đầu Trong Suốt

Kính Bảo Hộ Mềm Chống Giọt Bắn Quấn Đầu Trong Suốt

MPN: KBH-VN-9
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,038
20+ 14,434
100+ 13,632
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày