BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại

Hạt Mài

Độ Hạt

Kích Thước (W x L)

Tên Sản Phẩm

Giấy Nhám

Giấy Nhám

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 100

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 100

MPN: CP35-100
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Tờ) 6,000.00
>=100  (Tờ) 5,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Tồn kho: 75 tờ có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 1000

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 1000

MPN: CP35-1000
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Tờ) 6,000.00
>=100  (Tờ) 5,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Tồn kho: 120 tờ có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 120

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 120

MPN: CP35-120
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Tờ) 6,000.00
>=100  (Tờ) 5,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Xuất kho: trong 4 ngày

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 1200

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 1200

MPN: CP35-1200
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Tờ) 6,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Xuất kho: trong 4 ngày

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 150

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 150

MPN: CP35-150
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Tờ) 6,000.00
>=100  (Tờ) 5,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Xuất kho: trong 4 ngày

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 1500

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 1500

MPN: CP35-1500
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Tờ) 6,000.00
>=100  (Tờ) 5,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Xuất kho: trong 4 ngày

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 180

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 180

MPN: CP35-180
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Tờ) 6,000.00
>=100  (Tờ) 5,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Xuất kho: trong 4 ngày

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 2000

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 2000

MPN: CP35-2000
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Tờ) 6,000.00
>=100  (Tờ) 5,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Xuất kho: trong 4 ngày

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 320

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 320

MPN: CP35-320
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Tờ) 6,000.00
>=100  (Tờ) 5,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Xuất kho: trong 4 ngày

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 400

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 400

MPN: CP35-400
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Tờ) 4,375.00
>=100  (Tờ) 3,937.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Xuất kho: trong 4 ngày

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 800

Giấy nhám nước RMC CP35 Độ Nhám 800

MPN: CP35-800
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Tờ) 6,000.00
>=100  (Tờ) 5,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Tồn kho: 175 tờ có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Giấy nhám nước RMC CP38 Độ Nhám 1000

Giấy nhám nước RMC CP38 Độ Nhám 1000

MPN: CP38-1000
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Tờ) 7,100.00
>=100  (Tờ) 6,390.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Xuất kho: trong 3 ngày

Giấy nhám nước RMC CP38 Độ Nhám 1200

Giấy nhám nước RMC CP38 Độ Nhám 1200

MPN: CP38-1200
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Tờ) 7,100.00
>=100  (Tờ) 6,390.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Xuất kho: trong 3 ngày

Giấy nhám nước RMC CP38 Độ Nhám 1500

Giấy nhám nước RMC CP38 Độ Nhám 1500

MPN: CP38-1500
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Tờ) 7,100.00
>=100  (Tờ) 6,390.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Xuất kho: trong 3 ngày

Giấy nhám nước RMC CP38 Độ Nhám 2000

Giấy nhám nước RMC CP38 Độ Nhám 2000

MPN: CP38-2000
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Tờ) 7,100.00
>=100  (Tờ) 6,390.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Xuất kho: trong 3 ngày

Giấy nhám nước RMC CP38 Độ Nhám 240

Giấy nhám nước RMC CP38 Độ Nhám 240

MPN: CP38-240
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Tờ) 7,100.00
>=100  (Tờ) 6,390.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Xuất kho: trong 3 ngày

Giấy nhám nước RMC CP38 Độ Nhám 3000

Giấy nhám nước RMC CP38 Độ Nhám 3000

MPN: CP38-3000
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Tờ) 12,900.00
>=100  (Tờ) 11,610.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Xuất kho: trong 4 ngày

Giấy nhám nước RMC CP38 Độ Nhám 320

Giấy nhám nước RMC CP38 Độ Nhám 320

MPN: CP38-320
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Tờ) 7,100.00
>=100  (Tờ) 6,390.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Xuất kho: trong 3 ngày

Giấy nhám nước RMC CP38 Độ Nhám 400

Giấy nhám nước RMC CP38 Độ Nhám 400

MPN: CP38-400
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Tờ) 7,100.00
>=100  (Tờ) 6,390.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Xuất kho: trong 3 ngày

Giấy nhám nước RMC CP38 Độ Nhám 5000

Giấy nhám nước RMC CP38 Độ Nhám 5000

MPN: CP38-5000
Danh mục: Giấy Nhám
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Tờ) 12,900.00
>=100  (Tờ) 11,610.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 tờ

Xuất kho: trong 3 ngày