BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Vật Liệu

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Bước Ren

Bước Ren

Loại Ren

Phân Bố Ren

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Mạ Kẽm

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Mạ Kẽm

Lục Giác Chìm Trụ 12.9 mạ kẽm trắng Cr3+ (72h) DIN912 M8x20

Mã sản phẩm: B02M0801020TF22
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,933 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M8x12

Mã sản phẩm: B02M0801012TF20
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,500 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
LGC Trụ 12.9 mạ kẽm DIN912 M8x40 Lửng

Mã sản phẩm: B02M0801040PF20
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,921 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M8x80 Ren Suốt

Mã sản phẩm: B02M0801080TF20
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 5,886 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
LGC Trụ 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M10x40 Lửng

Mã sản phẩm: B02M1001040PF20
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 5,754 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x6

Mã sản phẩm: B02M0301006TF20
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 867 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x8

Mã sản phẩm: B02M0301008TF20
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 916 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x10

Mã sản phẩm: B02M0301010TF20
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 834 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x12

Mã sản phẩm: B02M0301012TF20
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 871 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x16

Mã sản phẩm: B02M0301016TF20
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 916 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x20

Mã sản phẩm: B02M0301020TF20
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,040 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x25

Mã sản phẩm: B02M0301025TF20
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,337 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x25 Ren Lửng

Mã sản phẩm: B02M0301025PF20
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,180 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/09.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x30

Mã sản phẩm: B02M0301030TF20
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,748 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/09.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x30 Ren Lửng

Mã sản phẩm: B02M0301030PF20
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 1,584 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x40 Ren Lửng

Mã sản phẩm: B02M0301040PF20
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,329 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x50 Ren Lửng

Mã sản phẩm: B02M0301050PF20
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,725 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x6

Mã sản phẩm: B02M0401006TF20
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 867 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x8

Mã sản phẩm: B02M0401008TF20
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 839 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x10

Mã sản phẩm: B02M0401010TF20
Đặt hàng tối thiểu: 100 Con / Chẵn 100 Con
Giá online: 859 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
support_icon