BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Loại Ren

Phân Bố Ren

Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

Đầu Trụ DIN912 Mạ Kẽm

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x6

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x6

MPN: B02M0301006TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 743
1000+ 572
3500+ 535
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x8

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x8

MPN: B02M0301008TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 792
1000+ 610
3000+ 570
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x10

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x10

MPN: B02M0301010TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 792
1000+ 610
3000+ 570
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x12

MPN: B02M0301012TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 842
1000+ 648
3000+ 606
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 804 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x16

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x16

MPN: B02M0301016TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 867
750+ 667
3000+ 624
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 686 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x20

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x20

MPN: B02M0301020TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 916
750+ 706
3000+ 660
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 3949 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x25 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x25 Ren Lửng

MPN: B02M0301025PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,180
750+ 885
3000+ 744
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 10 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x25

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x25

MPN: B02M0301025TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,263
600+ 972
2000+ 909
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 700 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x30 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x30 Ren Lửng

MPN: B02M0301030PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,584
600+ 1,220
2000+ 1,140
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 385 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x30

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x30

MPN: B02M0301030TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,748
500+ 1,311
2000+ 1,049
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 10 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x40 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x40 Ren Lửng

MPN: B02M0301040PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,329
400+ 1,793
1500+ 1,677
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 325 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x50 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x50 Ren Lửng

MPN: B02M0301050PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,725
250+ 2,868
750+ 2,682
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 530 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x6

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x6

MPN: B02M0401006TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 743
1000+ 572
4000+ 535
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 2530 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x8

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x8

MPN: B02M0401008TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 743
1000+ 572
4000+ 535
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1279 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x10

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x10

MPN: B02M0401010TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 768
1000+ 591
4000+ 553
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 424 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x12

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x12

MPN: B02M0401012TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 867
1000+ 667
3500+ 624
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 658 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x16

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x16

MPN: B02M0401016TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 941
1000+ 724
3000+ 677
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x20

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x20

MPN: B02M0401020TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 990
750+ 762
3000+ 713
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x25 Ren Lửng

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x25 Ren Lửng

MPN: B02M0401025PF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,223
750+ 917
3000+ 734
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 10 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x25

Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M4x25

MPN: B02M0401025TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,263
750+ 972
2000+ 909
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 451 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết