BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Hình Dáng

Loại Đầu Nối

Kiểu Kết Nối

Áp Suất Làm Việc

Nhiệt Độ Giới Hạn

Chiều Dài (L)

Chiều Dài (L)

Áp Suất Âm

Đầu Nối Siết Ống

Đầu Nối Siết Ống

Có 27 sản phẩm
Đầu Nối Khí Thẳng - Đồng CDC CUC4x2.5

Mã sản phẩm: CUC4X25
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đầu Nối Khí Thẳng - Đồng CDC CUC6x4

Mã sản phẩm: CUC6X4
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 57,640 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng - Đồng CDC CUC8x5

Mã sản phẩm: CUC8X5
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 59,730 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng - Đồng CDC CUC8x6

Mã sản phẩm: CUC8X6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đầu Nối Khí Thẳng - Đồng CDC CUC10x6.5

Mã sản phẩm: CUC10X65
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 69,960 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng - Đồng CDC CUC10x8

Mã sản phẩm: CUC10X8
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đầu Nối Khí Thẳng - Đồng CDC CUC12x8

Mã sản phẩm: CUC12X8
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 97,790 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng - Đồng CDC CUC12x9

Mã sản phẩm: CUC12X9
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đầu Nối Khí Ngã 3 - Đồng CDC CUT4x2.5

Mã sản phẩm: CUT4X25
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đầu Nối Khí Ngã 3 - Đồng CDC CUT6x4

Mã sản phẩm: CUT6X4
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 74,140 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Ngã 3 - Đồng CDC CUT8x5

Mã sản phẩm: CUT8X5
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 119,350 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Ngã 3 - Đồng CDC CUT8x6

Mã sản phẩm: CUT8X6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đầu Nối Khí Ngã 3 - Đồng CDC CUT10x6.5

Mã sản phẩm: CUT10X65
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 142,010 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Ngã 3 - Đồng CDC CUT10x8

Mã sản phẩm: CUT10X8
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đầu Nối Khí Ngã 3 - Đồng CDC CUT12x8

Mã sản phẩm: CUT12X8
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 158,400 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Ngã 3 - Đồng CDC CUT12x9

Mã sản phẩm: CUT12X9
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đầu Nối Khí Cong - Đồng CDC CUL4x2.5

Mã sản phẩm: CUL4X25
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đầu Nối Khí Cong - Đồng CDC CUL6x4

Mã sản phẩm: CUL6X4
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 62,810 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Cong - Đồng CDC CUL8x5

Mã sản phẩm: CUL8X5
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 81,290 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Cong - Đồng CDC CUL8x6

Mã sản phẩm: CUL8X6
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon