BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Dùng Cho Ống

Dùng Cho Ống

Hình Dáng

Size Ren Ngoài

Size Ren Ngoài

Loại Đầu Nối

Kiểu Kết Nối

Áp Suất Làm Việc

Nhiệt Độ Giới Hạn

Chiều Dài (L)

Chiều Dài (L)

Áp Suất Âm

Đầu Nối Siết Ống - Có Ren

Đầu Nối Siết Ống - Có Ren

Có 57 sản phẩm
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC CC4x2-02

Mã sản phẩm: CC4X2-02
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 49,390 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC CC4x2.5-01

Mã sản phẩm: CC4X25-01
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC CC6x4-01

Mã sản phẩm: CC6X4-01
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 34,980 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC CC6x4-02

Mã sản phẩm: CC6X4-02
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 37,070 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC CC6x4-03

Mã sản phẩm: CC6X4-03
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 44,330 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC CC8x5-01

Mã sản phẩm: CC8X5-01
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 40,150 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC CC8x5-03

Mã sản phẩm: CC8X5-03
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 47,410 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC CC8x6-01

Mã sản phẩm: CC8X6-01
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC CC8x6-02

Mã sản phẩm: CC8X6-02
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC CC8x6-03

Mã sản phẩm: CC8X6-03
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC CC10x6.5-02

Mã sản phẩm: CC10X65-02
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 47,410 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC CC10x6.5-03

Mã sản phẩm: CC10X65-03
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 56,650 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC CC10x6.5-04

Mã sản phẩm: CC10X65-04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 81,290 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC CC10x8-02

Mã sản phẩm: CC10X8-02
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC CC10x8-03

Mã sản phẩm: CC10X8-03
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC CC10x8-04

Mã sản phẩm: CC10X8-04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC CC12x8-02

Mã sản phẩm: CC12X8-02
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 56,650 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC CC12x8-03

Mã sản phẩm: CC12X8-03
Đặt hàng tối thiểu: 5 Cái / Chẵn 5 Cái
Giá online: 59,730 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC CC12x8-04

Mã sản phẩm: CC12X8-04
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 81,290 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đầu Nối Khí Thẳng Ren Ngoài - Đồng CDC CC12x9-02

Mã sản phẩm: CC12X9-02
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon