Loading...

Đầu Nối Khí Nhanh Cái- Ren Trong - CDC

Đầu Nối Khí Nhanh - Ren Trong (OSF) đóng vai trò là đầu cái. Một đầu nối với đầu đực, đầu còn lại là đầu cái (đầu ren cái) kết nối với nguồn khí nén. Chế tạo từ thép, có khả năng chống mài mòn, chống biến dạng và kín khít. Thường dùng trong các hệ thống khí nén đòi hỏi tháo lắp thường xuyên, kết nối thiết bị với nguồn khí hoặc nối dài, phân nhánh các ống dẫn khí. Đầu cái có chức năng tự động khóa khí khi không được kết nối. Khác với các loại đầu nối nhựa thông thường, loại đầu nối nhanh dây hơi này làm việc dưới áp suất cao hơn và tần suất tháo lắp lớn hơn.

9 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Đầu Nối Khí Nhanh Cái - Ren Trong CDC OSF 20

Giá: 70,893 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 141,786 đ

Đầu Nối Khí Nhanh Cái - Ren Trong CDC OSF 30

Giá: 76,373 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 152,746 đ

Đầu Nối Khí Nhanh Cái - Ren Trong CDC OSF 40

Giá: 86,167 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 86,167 đ

Đầu Nối Nhanh Bi CDC SF20

Giá: 49,089 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 245,445 đ

Đầu Nối Nhanh Bi CDC SF30

Giá: 54,569 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 272,845 đ

Đầu Nối Nhanh Bi CDC SF40

Giá: 62,148 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 310,740 đ

Đầu Nối Nhanh Bi CDC SF400

Giá: 222,473 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 222,473 đ

Đầu Nối Nhanh Bi CDC SF600

Giá: 231,218 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 231,218 đ

Đầu Nối Nhanh Bi CDC SF800

Giá: 303,160 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 303,160 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn