BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Phân Loại

DN

Size

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Chiều Dài Ren

Chiều Dài Ren

Độ Dày Thành Ống

Vật Liệu

Co 90 Độ

Co 90 Độ

Co 90 Độ SW A105 SA105N DN15 (1/2)

Co 90 Độ SW A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ10590EL15SW
Danh mục: Co 90 Độ SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 92,048
10+ 78,241
20+ 73,638
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 Độ SW A105 SA105N DN20 (3/4)

Co 90 Độ SW A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ10590EL20SW
Danh mục: Co 90 Độ SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 115,634
5+ 98,289
20+ 92,507
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 Độ SW A105 SA105N DN25 (1)

Co 90 Độ SW A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ10590EL25SW
Danh mục: Co 90 Độ SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 153,413
2+ 130,401
10+ 122,730
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 Độ SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Co 90 Độ SW A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ10590EL32SW
Danh mục: Co 90 Độ SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 259,028
2+ 220,174
4+ 207,223
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 Độ SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Co 90 Độ SW A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ10590EL40SW
Danh mục: Co 90 Độ SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 356,502
2+ 303,027
4+ 285,202
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 Độ SW A105 SA105N DN50 (2)

Co 90 Độ SW A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ10590EL50SW
Danh mục: Co 90 Độ SW
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 581,925
2+ 494,637
4+ 465,540
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN10 (3/8)

MPN: PJ10590ELNPT10
Danh mục: Co 90 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 128,366
2+ 109,111
10+ 102,693
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN15 (1/2)

MPN: PJ10590ELNPT15
Danh mục: Co 90 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 134,837
2+ 114,611
10+ 107,870
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN20 (3/4)

MPN: PJ10590ELNPT20
Danh mục: Co 90 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 159,257
2+ 135,368
10+ 127,406
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN25 (1)

Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN25 (1)

MPN: PJ10590ELNPT25
Danh mục: Co 90 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 268,212
2+ 227,980
4+ 214,570
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN32 (1.1/4)

MPN: PJ10590ELNPT32
Danh mục: Co 90 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 350,449
2+ 297,882
4+ 280,359
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN40 (1.1/2)

MPN: PJ10590ELNPT40
Danh mục: Co 90 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 600,084
2+ 510,072
4+ 480,067
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN50 (2)

Co 90 Độ NPT A105 SA105N DN50 (2)

MPN: PJ10590ELNPT50
Danh mục: Co 90 Độ NPT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 837,196
2+ 711,617
4+ 669,757
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN100 (Ø114.3x3.05)

Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN100 (Ø114.3x3.05)

MPN: PJ2190LR100M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 594,867
2+ 505,637
4+ 475,894
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN100

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN100

MPN: PJ2190LR100W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 497,391
2+ 422,783
4+ 397,913
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN125 (Ø141.3x3.4)

Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN125 (Ø141.3x3.4)

MPN: PJ2190LR125M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,130,038
2+ 960,532
4+ 904,030
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN125

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN125

MPN: PJ2190LR125W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 875,601
2+ 744,261
4+ 700,481
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN150 (Ø168.3x3.4)

Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN150 (Ø168.3x3.4)

MPN: PJ2190LR150M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,427,470
2+ 1,213,350
4+ 1,141,976
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN150

Co Hàn 90 A403 WP304 SCH10S DN150

MPN: PJ2190LR150W
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,155,920
2+ 982,532
4+ 924,736
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN15 (Ø21.3x2.11)

Co Đúc 90 A403 WP304 SCH10S DN15 (Ø21.3x2.11)

MPN: PJ2190LR15M
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 42,371
25+ 36,015
50+ 33,897
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày