Loading...

Cầu Đấu Điện (Terminal Block)

263 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 7,113 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 177,825 đ

Cầu Đấu Togi 22A PT-20

Giá: 7,322 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 73,220 đ

Cầu Đấu Togi 15A PTU-10

Giá: 8,368 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 83,680 đ
Giá: 8,862 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 221,550 đ

Cầu Đấu Togi 30A PT-30

Giá: 9,413 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 94,130 đ

Cầu Đấu Togi 22A PTU-20

Giá: 9,413 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 94,130 đ
Giá: 9,678 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 96,780 đ

Đầu nối cáp 1 tầng JUK25B

Giá: 10,611 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 106,110 đ
Giá: 11,194 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 111,940 đ
Giá: 11,194 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 111,940 đ

Cầu Đấu Togi 40A PT-40

Giá: 11,505 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 115,050 đ

Cầu Đấu Togi 30A PTU-30

Giá: 11,505 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 115,050 đ
Giá: 14,458 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 144,580 đ

Cầu Đấu Togi 40A PTU-40

Giá: 14,642 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 146,420 đ

Đầu nối cáp 1 tầng JUK5N

Giá: 14,854 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 148,540 đ
Giá: 14,854 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 148,540 đ
Giá: 15,275 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 152,750 đ
Giá: 15,275 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 152,750 đ

Cầu Đấu Togi 75A PT-80

Giá: 16,734 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 83,670 đ
Giá: 18,190 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 181,900 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn