MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Bulong Mắt

Bulong Mắt

Bulong Mắt Vật Liệu Inox 304 Chiều Dài Ren 60 mm 80 mm 100 mm Đường Kính Mắt 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm

Bản vẽ kỹ thuật
Đường Kính (dk)
Kích Thước (S)
Đường Kính (D)
Size Ren (d)
Chiều Dài (L)
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M10 x 100Danh mục: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M10 x 100

D444HM10-100
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 27.600,00 ₫
10+ (Con) 20.700,00 ₫
100+ (Con) 17.940,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 3 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M10 x 60Danh mục: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M10 x 60

D444HM10-60
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 20.900,00 ₫
10+ (Con) 15.675,00 ₫
100+ (Con) 13.585,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Tồn kho 5 con, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M10 x 75Danh mục: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M10 x 75

D444HM10-75
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 22.100,00 ₫
10+ (Con) 16.575,00 ₫
100+ (Con) 14.365,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Tồn kho 5 con, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M12 x 100Danh mục: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M12 x 100

D444HM12-100
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 34.500,00 ₫
10+ (Con) 25.875,00 ₫
100+ (Con) 22.425,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Tồn kho 4 con, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M12 x 60Danh mục: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M12 x 60

D444HM12-60
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 27.600,00 ₫
10+ (Con) 20.700,00 ₫
100+ (Con) 17.940,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 3 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M12 x 75Danh mục: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M12 x 75

D444HM12-75
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 31.100,00 ₫
10+ (Con) 23.325,00 ₫
100+ (Con) 20.215,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Tồn kho 2 con, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M14 x 100Danh mục: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M14 x 100

D444HM14-100
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 49.700,00 ₫
5+ (Con) 37.275,00 ₫
50+ (Con) 32.305,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 4 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M14 x 60Danh mục: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M14 x 60

D444HM14-60
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 41.400,00 ₫
5+ (Con) 31.050,00 ₫
50+ (Con) 26.910,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 3 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M14 x 80Danh mục: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M14 x 80

D444HM14-80
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 44.900,00 ₫
5+ (Con) 33.675,00 ₫
50+ (Con) 29.185,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 3 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M16 x 100Danh mục: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M16 x 100

D444HM16-100
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 61.000,00 ₫
5+ (Con) 45.750,00 ₫
50+ (Con) 39.650,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Tồn kho 11 con, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M16 x 60Danh mục: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M16 x 60

D444HM16-60
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 49.500,00 ₫
5+ (Con) 37.125,00 ₫
50+ (Con) 32.175,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 3 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M16 x 75Danh mục: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M16 x 75

D444HM16-75
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 55.200,00 ₫
5+ (Con) 41.400,00 ₫
50+ (Con) 35.880,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Tồn kho 2 con, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M20 x 100Danh mục: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M20 x 100

D444HM20-100
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 87.400,00 ₫
5+ (Con) 65.550,00 ₫
50+ (Con) 56.810,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 3 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M20 x 60Danh mục: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M20 x 60

D444HM20-60
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 66.700,00 ₫
5+ (Con) 50.025,00 ₫
50+ (Con) 43.355,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 3 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M20 x 80Danh mục: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M20 x 80

D444HM20-80
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 80.500,00 ₫
5+ (Con) 60.375,00 ₫
50+ (Con) 52.325,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 3 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M8 x 100Danh mục: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M8 x 100

D444HM8-100
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 19.800,00 ₫
10+ (Con) 14.850,00 ₫
100+ (Con) 12.870,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Xuất kho trong 3 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M8 x 60Danh mục: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M8 x 60

D444HM8-60
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 15.200,00 ₫
10+ (Con) 11.400,00 ₫
100+ (Con) 9.880,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Tồn kho 5 con, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M8 x 75Danh mục: Bulong Mắt

Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M8 x 75

D444HM8-75
Giá theo số lượng .
1+ (Con) 16.600,00 ₫
10+ (Con) 12.450,00 ₫
100+ (Con) 10.790,00 ₫
Mua tối thiểu 1 con
Tồn kho 5 con, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày