BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Size Ren

Size Ren

Bước Ren

Bước Ren

Vật Liệu

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Chiều Cao

Chiều Cao

Bề Rộng Mắt

Bề Rộng Mắt

Tiêu Chuẩn

Bulong Mắt

Bulong Mắt

Có 7 sản phẩm
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M8x75

Mã sản phẩm: D444HM8-75
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 13,322 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/01.
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M10x75

Mã sản phẩm: D444HM10-75
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 16,045 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/01.
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M10x100

Mã sản phẩm: D444HM10-100
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 18,767 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/01.
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M12x75

Mã sản phẩm: D444HM12-75
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 22,008 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M12x100

Mã sản phẩm: D444HM12-100
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 25,981 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/01.
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M16x75

Mã sản phẩm: D444HM16-75
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 41,803 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
Bulong Mắt Inox 304 DIN444 M16x100

Mã sản phẩm: D444HM16-100
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 48,796 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 10:00 hôm nay.
support_icon