Loading...

Bulong Đầu Lục Giác Hệ Inch

Bulong tán (bu lông, ốc vít…) hệ inch phổ biến nhất ở Mỹ và Canada. Kích thước của chúng được xác định theo đường kính, số lượng răng trên một đơn vị inch (nếu được sử dụng chung với đai ốc hoặc lỗ ren), và chiều dài đơn vị inch.

1001 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Size RenChiều DàiLoại RenPhân Bố RenVật LiệuXử Lý Bề MặtGiá

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn