MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
0286.657.2459
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Bulong Cổ Vuông Inox

Loại Sản Phẩm
Vật Liệu
Size Ren
Chiều Dài

Bulong Cổ Vuông inox 304 M6x1.0x20Category: Bulong Cổ Vuông Inox

Bulong Cổ Vuông inox 304 M6x1.0x20

B15M0601020TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.000,00 ₫
100+ (Con) 1.800,00 ₫
1000+ (Con) 1.500,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 3450 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong Cổ Vuông inox 304 M6x25Category: Bulong Cổ Vuông Inox

Bulong Cổ Vuông inox 304 M6x25

B15M0601025TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.200,00 ₫
100+ (Con) 1.920,00 ₫
1000+ (Con) 1.600,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong Cổ Vuông inox 304 M6x1.0x30Category: Bulong Cổ Vuông Inox

Bulong Cổ Vuông inox 304 M6x1.0x30

B15M0601030TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.300,00 ₫
100+ (Con) 1.980,00 ₫
1000+ (Con) 1.650,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong Cổ Vuông inox 304 M6x1.0x40Category: Bulong Cổ Vuông Inox

Bulong Cổ Vuông inox 304 M6x1.0x40

B15M0601040TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 3.700,00 ₫
100+ (Con) 2.220,00 ₫
1000+ (Con) 1.850,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong Cổ Vuông inox 304 M8x20Category: Bulong Cổ Vuông Inox

Bulong Cổ Vuông inox 304 M8x20

B15M0801020TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 5.300,00 ₫
50+ (Con) 3.180,00 ₫
500+ (Con) 2.650,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 14117 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong Cổ Vuông inox 304 M8x30Category: Bulong Cổ Vuông Inox

Bulong Cổ Vuông inox 304 M8x30

B15M0801030TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 6.000,00 ₫
50+ (Con) 3.600,00 ₫
500+ (Con) 3.000,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 240 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong Cổ Vuông inox 304 M8x40Category: Bulong Cổ Vuông Inox

Bulong Cổ Vuông inox 304 M8x40

B15M0801040TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 10.600,00 ₫
50+ (Con) 6.360,00 ₫
500+ (Con) 5.300,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong Cổ Vuông inox 304 M10x25Category: Bulong Cổ Vuông Inox

Bulong Cổ Vuông inox 304 M10x25

B15M1001025TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 7.600,00 ₫
50+ (Con) 4.560,00 ₫
500+ (Con) 3.800,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Đang còn 88 Con
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong Cổ Vuông inox 304 M10x1.0x30Category: Bulong Cổ Vuông Inox

Bulong Cổ Vuông inox 304 M10x1.0x30

B15M1001030TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 8.100,00 ₫
50+ (Con) 4.860,00 ₫
500+ (Con) 4.050,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày
Bulong Cổ Vuông inox 304 M10x40Category: Bulong Cổ Vuông Inox

Bulong Cổ Vuông inox 304 M10x40

B15M1001040TH00
Số lượng Giá
1+ (Con) 15.000,00 ₫
25+ (Con) 9.000,00 ₫
250+ (Con) 7.500,00 ₫
Mua tối thiểu 0
Hàng nhập
Leadtime dự kiến
2 ngày