Loading...

Búa Gò

Búa gò là một loại công cụ cầm tay được sử dụng trong các ngành công nghiệp kim loại và rèn đúc để đập hoặc giập các mảnh kim loại dày hơn, đúc hoặc uốn cong chúng. Đầu búa gò thường được làm bằng thép nặng và có thể được tùy chỉnh với nhiều hình dạng khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Búa gò thường được sử dụng để thay đổi hình dạng của kim loại bằng cách giúp nó trở nên mềm dẻo hơn, hoặc để đập phẳng và tạo bề mặt mịn hơn cho các chi tiết kim loại.

13 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Búa gò 4LB(1kg8) Stanley 56-804

Giá: 462,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 462,400 đ

Búa gò 3LB Stanley 56-803

Giá: 470,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 470,400 đ

Búa gò 4LB/1kg8 Stanley 56-204

Giá: 478,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 478,400 đ

Búa Thép Garant 750110-300

Giá: 356,796 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 356,796 đ
Giá: 462,400 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 462,400 đ
Giá: 470,400 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 470,400 đ

Búa Gò 3Lbs/1.35Kg Stanley 56-705

Giá: 407,200 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 407,200 đ

Búa Gò 2Lbs/0.9Kg Stanley 56-701

Giá: 344,000 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 344,000 đ

Búa Cơ Khí 2.5Lb/1.1Kg Stanley 56-218

Giá: 420,000 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 420,000 đ

Búa Gò Lục Giác 64oz/1.8kg Stanley 56-204

Giá: 478,400 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 478,400 đ

Búa Gò Lục Giác 40oz/1.1kg Stanley 56-202

Giá: 425,600 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 425,600 đ

Búa Sắt Cán Gỗ 500g Holex 750125 500

Giá: 237,864 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 237,864 đ

Búa gò 3LB Stanley 56-705

Giá: 407,200 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 407,200 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn