BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Áp Suất

Tên Sản Phẩm

Thương Hiệu

Size

Bình Xịt Sát Khuẩn Tay Cầm Nhựa Dudaco 1 Lít

Bình Xịt Sát Khuẩn Tay Cầm Nhựa Dudaco 1 Lít

MPN: MED-B1000
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 28,512
50+ 25,661
100+ 24,235
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bình Xịt Sát Khuẩn 18 Lít Dudaco B1802

Bình Xịt Sát Khuẩn 18 Lít Dudaco B1802

MPN: MED-B1802
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 409,860
2+ 368,874
4+ 348,381
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bình Xịt Sát Khuẩn 2 Lít Dudaco B202

Bình Xịt Sát Khuẩn 2 Lít Dudaco B202

MPN: MED-B202
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 60,588
20+ 54,529
40+ 51,500
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bình Xịt Sát Khuẩn 4 Lít Dudaco B401

Bình Xịt Sát Khuẩn 4 Lít Dudaco B401

MPN: MED-B401
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 229,878
4+ 206,890
8+ 195,396
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bình Xịt Sát Khuẩn Tay Cầm Nhựa Dudaco 500mml TR-500

Bình Xịt Sát Khuẩn Tay Cầm Nhựa Dudaco 500mml TR-500

MPN: MED-TR500
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 17,820
50+ 16,038
100+ 15,147
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bình Xịt Sát Khuẩn Tay Cầm Nhựa Dudaco 500ml

Bình Xịt Sát Khuẩn Tay Cầm Nhựa Dudaco 500ml

MPN: MED-TR501
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 17,820
50+ 16,038
100+ 15,147
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Bình Xịt Sát Khuẩn Tay Cầm Nhựa Dudaco 750mml TR-750

Bình Xịt Sát Khuẩn Tay Cầm Nhựa Dudaco 750mml TR-750

MPN: MED-TR750
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
25+ 19,602
50+ 17,642
100+ 16,662
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 25 cái

Xuất kho: trong 3 ngày