Ứng dụng của máy cắt lia-flying shear trong motion control

Ứng dụng của máy cắt lia-flying shear trong motion control

Thuật ngữ “motion control” trải dài trong một loạt các ứng dụng liên quan đến việc điều khiển chuyển động của trục quay hoặc trục quay để đạt được mục tiêu như di chuyển đến một vị trí xác định hoặc đi theo một quỹ đạo xác định.

Mặc dù có rất nhiều biến thể nhưng cốt lõi của chúng, nhiều ứng dụng trong số này có thể được nhóm lại thành một trong một số danh mục chung: chọn và đặt(pick anh place), định vị-positioning (tuyến tính hoặc quay), bám theo đường dẫn (chẳng hạn như phân phối), cuộn dây, và bay cắt.

Các ứng dụng cắt lia thường liên quan đến việc cắt một mảng vật liệu đang chuyển động thành các chiều dài xác định trước “nhanh chóng”, mà không dừng chuyển động của vật liệu.

Mặc dù cắt lia tối đa hóa năng suất, vì vật liệu không bị chậm lại hoặc dừng lại trong quá trình cắt, nó cũng là một ứng dụng đặc biệt khó khăn vì công cụ cắt (được gọi là “dao cắt”) phải được đồng bộ chính xác với vật liệu. Nếu không quá trình cắt có thể diễn ra không đúng vị trí hoặc không hoàn chỉnh, dẫn đến thiếu liệu và thời gian chết.

Máy cắt lia cũng có thể được sử dụng để uốn, dập, và thậm chí kiểm tra trực tiếp.

Máy cắt lia cũng có thể được sử dụng để uốn, dập, và thậm chí kiểm tra trực tiếp.

Được coi là một loại hệ thống tham chiếu,, trong đó chuyển động của trục theo sau được xác định bởi chuyển động của trục tham chiếu, các ứng dụng cắt lia thường được xác định theo bốn giai đoạn:

Gia tốc: Dao cắt tăng tốc để phù hợp với tốc độ của mạng vật liệu.

Đồng bộ hóa: Khi tốc độ cắt khớp chính xác với tốc độ của lưới vật liệu, tốc độ cắt chuyển sang vận tốc không đổi và duy trì tốc độ đó trong khi thực hiện thao tác cắt. Giai đoạn đồng bộ hóa có thể được chia nhỏ hơn nữa thành setting time, thời gian cắt và thời gian tăng (hoặc rút lại), dựa trên chuyển động của công cụ.

Giảm tốc: Khi quá trình cắt hoàn tất, lực cắt giảm tốc nhanh chóng để giảm thiểu lượng vật liệu chuyển động diễn ra trong giai đoạn này.

Định vị lại: Lực cắt di chuyển trở lại vị trí ban đầu để nó có thể lặp lại chu kỳ cho lần cắt tiếp theo.

Việc đồng bộ hóa các trục tham chiếu và trục theo(follower) thường được thực hiện thông qua một cam điện tử liên kết chuyển động của máy cắt với chuyển động của mạng vật liệu.

Mạng vật liệu có thể được vận hành trong một hệ thống vòng hở, nhưng cần có một bộ mã hóa encoder trên trục này phản hổi vị trí của nó với bộ điều khiển.

Mặt khác, máy cắt được vận hành trong một hệ thống vòng kín, với chuyển động của nó được xác định bởi vị trí của nguồn cấp dữ liệu web cùng với biên dạng cam được lập trình trong bộ điều khiển chuyển động. Dụng cụ cắt được kích hoạt khi dao cắt và lưới được đồng bộ hóa và dao cắt ở đúng vị trí.

Do yêu cầu đồng bộ chặt chẽ giữa các trục, các ứng dụng cắt bay thường sử dụng mạng Ethernet công nghiệp, chẳng hạn như EtherCAT, để giao tiếp.

Có hai dạng phụ của cắt : loại song song, trong đó dụng cụ cắt di chuyển song song với dòng vật liệu và theo phương nghiêng, trong đó công cụ cắt di chuyển theo một góc với dòng vật liệu.

Máy cắt bay song song được sử dụng khi toàn bộ quá trình cắt được thực hiện cùng một lúc, như với một lưỡi dao hoặc dụng cụ đột lỗ kéo dài theo chiều rộng của vật liệu để cắt.

Máy cắt bay song song được sử dụng khi dao thực hiện một lần cắt trong một chuyển động.

Các công cụ như cưa hoặc máy cắt plasma phải di chuyển trên vật liệu để thực hiện một đường cắt. Trong những trường hợp này, nếu công cụ chỉ đơn giản là cắt thẳng qua vật liệu khi mạng di chuyển, thì kết quả cắt sẽ là một góc.

Nhưng mục tiêu thường đạt được một đường cắt thẳng trên vật liệu (ở góc 90 ° so với hướng chuyển động của màng), có nghĩa là công cụ cắt phải di chuyển theo một góc so với dòng vật liệu.

Góc và tốc độ chuyển động của dụng cụ, cùng với tốc độ của lưới vật liệu, xác định góc cắt sẽ được thực hiện. Đối với một tốc độ vật liệu nhất định, góc chuyển động của công cụ càng lớn, thì công cụ sẽ phải di chuyển nhanh hơn trên trang web để đạt được đường cắt 90 °, thẳng trên mạng vật liệu.

Cắt bay theo góc được sử dụng khi công cụ phải di chuyển trên vật liệu để thực hiện cắt.

>>> Mời anh em xem thêm:

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn