Tiêu chuẩn DIN 988

Tiêu chuẩn DIN 988

Lông đền phẳng theo tiêu chuẩn METRIC DIN 988

Lông đền phẳng theo tiêu chuẩn METRIC DIN 988 là lông đền tròn có sẵn với vô số đường kính và độ dày để phù hợp với độ chính xác trục để bảo vệ mặt trong của ổ trục. Chúng có sẵn với độ dày từ 0.1 mm và bất kỳ độ dày nào cũng có thể được thực hiện bằng cách kết hợp một số lông đền phẳng DIN 988. Lông đền phẳng DIN 988 được sản xuất với dung sai độ dày cực kỳ chặt chẽ để chúng có thể được được sử dụng để tạo thành một kích thước chính xác.

Tiêu chuẩn DIN (Deutsches Institut für Normung - Viện tiêu chuẩn hóa Đức) được ban hành cho nhiều loại linh kiện bao gồm các ốc vít công nghiệp như các lông đền phẳng tiêu chuẩn DIN 988. Các tiêu chuẩn DIN vẫn phổ biến trong Đức, Châu Âu và toàn cầu mặc dù quá trình chuyển đổi sang các tiêu chuẩn ISO đang diễn ra.

Tiêu chuẩn DIN tiếp tục được sử dụng cho các bộ phận không có tiêu chuẩn ISO tương đương hoặc không cần tiêu chuẩn hóa.

Kích thước theo chuẩn METRIC DIN 988

D1 D S D1 D S D1 D S D1 D S D1 D S
3 6 0.1 6 12 0.1 9 15 0.2 12 18 0.25 15 21 0.2
3 6 0.15 6 12 0.2 9 15 0.3 12 18 0.3 15 21 0.25
3 6 0.2 6 12 0.25 9 15 0.5 12 18 0.5 15 21 0.3
3 6 0.25 6 12 0.3 9 15 1 12 18 1 15 21 0.5
3 6 0.3 6 12 0.5 10 16 0.1 13 19 0.1 15 21 1
3 6 0.5 6 12 1 10 16 0.15 13 19 0.15 15 21 1.2
3 6 1 7 13 0.1 10 16 0.2 13 19 0.2 16 22 0.15
4 8 0.1 7 13 0.2 10 16 0.25 13 19 0.25 16 22 0.2
4 8 0.15 7 13 0.3 10 16 0.3 13 19 0.3 16 22 0.25
4 8 0.2 7 13 0.5 10 16 0.5 13 19 0.5 16 22 0.3
4 8 0.3 7 13 1 10 16 1 13 19 1 16 22 0.5
4 8 0.5 8 14 0.1 11 17 0.1 14 20 0.1 16 22 1
4 8 1 8 14 0.15 11 17 0.2 14 20 0.15 16 22 1.2
5 10 0.1 8 14 0.2 11 17 0.25 14 20 0.2 17 24 0.1
5 10 0.15 8 14 0.25 11 17 0.3 14 20 0.25 17 24 0.15
5 10 0.2 8 14 0.3 11 17 0.5 14 20 0.3 17 24 0.2
5 10 0.25 8 14 0.5 11 17 1 14 20 0.5 17 24 0.25
5 10 0.3 8 14 1 12 18 0.1 14 20 1 17 24 0.3
5 10 0.5 9 15 0.1 12 18 0.15 15 21 0.1 17 24 0.5
5 10 1 9 15 0.15 12 18 0.2 15 21 0.15 17 24 1
17 24 1.2 25 35 0.1 30 42 1.5 37 47 0.25 45 55 1.5
18 25 0.1 25 35 0.15 30 42 2 37 47 0.3 45 55 2
18 25 0.15 25 35 0.2 32 45 0.1 37 47 0.5 48 60 0.1
18 25 0.2 25 35 0.25 32 45 0.15 37 47 1 48 60 0.15
18 25 0.25 25 35 0.3 32 45 0.2 37 47 1.2 48 60 0.2
18 25 0.3 25 35 0.5 32 45 0.25 37 47 1.5 48 60 0.25
18 25 0.5 25 35 1 32 45 0.3 37 47 2 48 60 0.3
18 25 1 25 35 1.2 32 45 0.5 40 50 0.1 48 60 0.5
18 25 1.2 25 35 1.5 32 45 1 40 50 0.15 48 60 1
19 26 0.1 26 37 0.1 32 45 1.2 40 50 0.2 48 60 1.2
19 26 0.15 26 37 0.15 32 45 1.5 40 50 0.25 48 60 1.5
19 26 0.2 26 37 0.2 32 45 2 40 50 0.3 48 60 2
19 26 0.25 26 37 0.25 35 45 0.1 40 50 0.5 50 62 0.1
19 26 0.3 26 37 0.3 35 45 0.15 40 50 1 50 62 0.15
19 26 0.5 26 37 0.5 35 45 0.2 40 50 1.2 50 62 0.2
19 26 1 26 37 1 35 45 0.25 40 50 1.5 50 62 0.25
19 26 1.2 26 37 1.2 35 45 0.3 40 50 2 50 62 0.3
20 28 0.1 26 37 1.5 35 45 0.5 42 52 0.1 50 62 0.5
20 28 0.15 28 40 0.1 35 45 1 42 52 0.15 50 62 1
20 28 0.2 28 40 0.15 35 45 1.2 42 52 0.2 50 62 1.2
20 28 0.25 28 40 0.2 35 45 1.5 42 52 0.25 50 62 1.5
20 28 0.3 28 40 0.25 35 45 2 42 52 0.3 50 62 2
20 28 0.5 28 40 0.3 36 45 0.1 42 52 0.5      
20 28 1 28 40 0.5 36 45 0.15 42 52 1      
20 28 1.2 28 40 1 36 45 0.2 42 52 1.2      
20 28 1.5 28 40 1.2 36 45 0.25 42 52 1.5      
22 30 0.1 28 40 1.5 36 45 0.3 42 52 2      
22 30 0.15 30 42 0.1 36 45 0.5 45 55 0.1      
22 30 0.2 30 42 0.15 36 45 1 45 55 0.15      
22 30 0.25 30 42 0.2 36 45 1.2 45 55 0.2      
22 30 0.3 30 42 0.25 36 45 1.5 45 55 0.25      
22 30 0.5 30 42 0.3 36 45 2 45 55 0.3      
22 30 1 30 42 0.5 37 47 0.1 45 55 0.5      
22 30 1.2 30 42 1 37 47 0.15 45 55 1      
22 30 1.5 30 42 1.2 37 47 0.2 45 55 1.2      

 

Tính chất cơ học của thép không gỉ đối với lông đền phẳng theo tiêu chuẩn METRIC DIN 988

Thép không gỉ có thể được chia thành ba nhóm thép - austenitic, ferritic và martensitic. Thép Austenit là do loại phổ biến nhất (>90% ốc vít thương mại). Các nhóm thép và các lớp sức mạnh được chỉ định bởi một dãy bốn chữ số gồm chữ và số (ví dụ: A2-70) như bảng sau. DIN EN ISO 3506 chi phối vít và đai ốc làm từ thép không gỉ.

Nhóm Thép

Mác Thép

Lớp Sức Mạnh

Vít, Đai Ốc và Bu Lông

Sức Căng
N/mm2

Sức Căng PSI

Phạm Vi Đường Kính

Lực Tải N/mm2

Austenitic

A2 và A4

50

500

70.000

M39

500

70

700

100.000

M20

700

80

800

118.000

M20

800

Ứng suất kéo được tính toán có tham chiếu đến vùng ứng suất kéo (xem DIN EN ISO 3506-1979). Các loại đai ốc được ghép nối với cùng loại vít từ thép không gỉ.

Nhóm Thép

Lớp Sức Mạnh

Mác Thép

Đặt Điểm

Austenitic

50

A1, A2

Mềm mại, ốc vít gia công nguội, quay và ép mềm

70

A2, A4

Gia công nguội, ốc vít hình thành cường độ bình thường

80

A2, A4

Gia công cực lạnh, cường độ cao, đặc biệt

 

Thành phần hóa học của thép không gỉ đối với lông đền phẳng theo tiêu chuẩn METRIC DIN 988

Mác Thép

Mác Thép USA

Vật Liệu Chỉ Định

Số Liệu Vật Liệu

C
%

Si

%

Mn

%

Cr
%

Mo
%

Ni
%

A 2

304

X 5Cr Ni 1810

1.430
1


0.07

1.0

2.0

17.5 đến 19.5

-

8.0 đến 10.5

X 2 Cr Ni 1811

1.430
6


0.03

1.0

2.0

18.0 đến 20.0

-

10.0 đến 12.0

X 8 Cr Ni 19/10

1.430
3


0.07

1.0

2.0

17.0 đến 19.0

-

11.0 đến 13.0

A 4

316

X 5 Cr Ni Mo 1712

1.440
1


0.07

1.0

2.0

16.5 đến 18.5

2.0 đến 2.5

10.0 đến 13.0

X 2 Cr Ni Mo 1712

1.440
4


0.03

1,0

2.0

16.5 đến 18.5

2.0 đến 2.5

10.0 đến 13.0

 

Thành phần hóa học của thép đối với lông đền phẳng theo tiêu chuẩn METRIC DIN 988

Cấp Bền Vật Liệu Và Xử Lý Giới Hạn Thành Phần Hóa Học % Nhiệt Độ °C
C P S
min. max. max. max.
4.6. 4.8. 5.8. 6.8 Thép carbon thấp hoặc trung bình - 0.55 0.05 0.06 -
8,8 Thép carbon trung bình được làm nguội, tôi luyện 0.25 0.55 0.04 0.05 425
9,8 Thép carbon trung bình được làm nguội, tôi luyện 0.25 0.55 0.04 0.05 425
10,9 Phụ gia thép carbon trung bình, ví dụ: boron, Mn, Cr hoặc  Thép hợp kim - tôi luyện 0.20 0.55 0.04 0.05 425
12,9 Thép hợp kim - tôi luyện 0.20 0.50 0.035 0.035 380

 

Tính chất cơ học của thép đối với lông đền phẳng theo tiêu chuẩn METRIC DIN 988

THUỘC TÍNH CƠ KHÍ

Cấp Bền

4.8

5.6

5.8

6.8

8.8

9.8

10.9

12.9

Lên đến 16

Vượt qua 16

Sức Căng

nom.

400

500

600

800

900

1000

1200

min.

420

500

520

600

800

830

900

1040

1220

Độ Cứng Vickers

min.

130

155

160

190

250

255

290

320

385

max

250

320

336

360

380

435

Thread D

min.

124

147

152

181

319

242

266

295

353

max.

238

385

319

342

363

412

Độ Cứng Rockwell

min.

71

79

82

89

-

HRC

-

-

-

-

20

23

28

32

39

HR

95

99

-

max.

-

-

-

-

32

34

37

39

44

Năng Suất Căng Thẳng
ReL.

nom.

320

300

400

480

-

min.

340

300

420

480

-

Căng thẳng ở mức cố định

nom.

-

640

720

900

1080

min.

-

640

660

720

940

1100

Dữ liệu kích thước và thông tin kỹ thuật cho lông đền phẳng theo tiêu chuẩn METRIC DIN 988 được lấy công khai từ các nguồn có sẵn và không được mua thông qua các cơ quan tiêu chuẩn. Nó đã được hoàn thành và biên soạn chỉ cho mục đích tham khảo.

Nguồn tham khảo: Aspen Fasteners.

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Tiêu chuẩn DIN 961 26 / 08
2020

Ốc vít đầu lục giác, đầu bu lông ren suốt và ren bước nhỏ theo tiêu chuẩn DIN 961 là các ốc vít có ren bên ngoài với đầu có mặt lông đền hình lục giác và một đầu được vát để tạo điều kiện khớp nối với một bộ phận có ren bên trong

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn