IC so sánh 4 bit CD4585

IC so sánh 4 bit CD4585

CD4585 là bộ so sánh giá trị thuộc họ logic CMOS. Về cơ bản, nó được thiết kế cho các ứng dụng hoạt động bằng cách so sánh hai đại lượng cho dù chúng là số hay biến.

Các giá trị của biến vật lý có thể được chuyển đổi thành số digital qua bộ chuyển đổi ADC để tương thích các giá trị với một số giá trị tham chiếu hoặc giá trị đặt.

CD4585 so sánh hai số BCD hoặc số nhị phân 4 bit và xác định xem số 4 bit đầu tiên bằng, nhỏ hơn hoặc lớn hơn số 4 bit thứ hai. IC này phù hợp nhất cho các mạch yêu cầu tiêu thụ điện năng thấp.

Sơ đồ chân bộ so sánh CD4585

Sơ đồ chân của CD4585 có mười sáu chân. Trong đó, có ba là chân đầu ra, 11 chân thực hiện các chức năng đầu vào gồm hai số 4 bit và các chân dùng để kết hợp nhiều IC.

Sơ đồ chân bộ so sánh CD4585

Chi tiết cấu hình chân

Tên chân Mô tả
A0-A3 4-bit của số A
B0-B3 4-bit của số B
Chân 4, 5 và 6 Các chân đầu vào được sử dụng để kết hợp nhiều IC
(A = B) OUT Mức logic cao nếu giá trị của chữ số A bằng chữ số B nếu không chân này sẽ có mức logic thấp
(A> B) OUT Đầu ra ở mức logic cao, nếu chữ số A lớn hơn chữ số B. Nếu không chân này sẽ ở mức logic thấp
(A <B) OUT Có mức logic cao khi số A nhỏ hơn số B. Nếu không, chân này sẽ ở mức logic thấp
VDD Nguồn cấp dương
Vss Nguồn cấp âm

Các đặc tính CD4585

 • Có thể so sánh lên đến 4n bit bằng cách kết hợp nhiều IC.
 • Hoạt động ở tốc độ trung bình thường là 180ns ở 10V.
 • Kiểm tra đạt 100% cho dòng điện tĩnh ở 20 V
 • Có một đầu ra đối xứng.
 • Mức điện áp hoạt động: 5V, 10V và 15V
 • Ở 18V, dòng điện đầu vào tối đa là 1 µA trên dải nhiệt độ cho phép của package. Và 100 nA ở 25 ° C
 • Giá trị của biên độ nhiễu trên dải nhiệt độ cho phép đối với điện áp nguồn 5V, 10V và 15V tương ứng là 1V, 2V và 2,5V
 • Có thể áp dụng cho cả bit nhị phân và BCD
 • Có dải điện áp cấp rộng từ 3 đến 18 V.
 • CD4585 có khả năng cấp cho hai tải tương TTLvới công suất thấp.

Cách sử dụng CD4585

Hãy bắt đầu với ví dụ so sánh của số 4 bit. Mặc dù chúng ta vẫn có thể so sánh lên đến bit 4n. Đầu tiên, để so sánh hai số 4 bit, các kết nối của đầu vào như sau:

 • Chân 4 = Logic thấp
 • Chân 5 = Logic cao
 • Chân 6 = Logic cao

Cách sử dụng CD4585

Ví dụ kết hợp nhiều IC

Có thể so sánh các số có nhiều hơn 4 bit bằng cách kết hợp nhiều IC sẽ mở rộng chức năng so sánh lên 4n bit. Các đầu vào kết hợp của IC không quan trọng nhất được kết nối với các đầu vào kết hợp của vi mạch quan trọng nhất.

Các chân 4, 5, 6 của bộ so sánh quan trọng nhất được kết nối theo cách tương tự như trong phép so sánh các số 4 bit. Giả sử bạn muốn thiết kế một bộ so sánh độ lớn 8 bit, thì sẽ phải kết hợp hai IC so sánh bằng cách kết nối các đầu vào kết hợp của chúng theo trình tự được đề cập ở trên. Có thể tham khảo sơ đồ dưới đây.

Ví dụ kết hợp nhiều IC

Mô phỏng Proteus

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng công tắc bật tắt để chứng minh hoạt động của bộ so sánh CD4585.

Bởi vì đang sử dụng để so sánh 4-bit, nên chúng ta kết nối các chân kết hợp như A> B, A = B, A <B với logic 010 tương ứng. Các số bên cạnh mỗi công tắc hiển thị độ lớn của mỗi bit nhị phân ở dạng thập phân.

Proteus có sẵn một thư viện hỗ trợ cho bộ so sánh CD4585. Do đó, chúng ta có thể dễ dàng mô phỏng vi mạch này.

Mô phỏng Proteus

Các tùy chọn thay thế

Các bộ so sánh khác là CD4063, CD4585B

Ứng dụng CD4585

 • Mạch phát hiện giá trị null
 • Bộ dịch mức logic
 • Bộ chuyển đổi analog sang digital
 • Đơn vị xử lý trung tâm của máy tính

>>> Mời anh em xem thêm

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn