DS1307 – Real Time Clock I2C (RTC)

DS1307 – Real Time Clock I2C (RTC)

DS1307 là IC Real Time Clock (RTC) Full-Binary (BCD) công suất thấp với 56byte bộ nhớ SVRAM để giao tiếp dữ liệu qua giao thức I2C. IC có thể hoạt động bằng nguồn cấp trực tiếp trên Vcc và tự động chuyển sang sử dụng nguồn pin.

DS1307 – Real Time Clock I2C (RTC)

Cấu hình chân DS1307

Cấu hình chân DS1307

Số chân Tên chân Mô tả
1,2 X1, X2 Bộ tạo dao động thạch anh được kết nối vào các chân này
3 V-Bat Chân kết nối với cực dương của nguồn pin
4 Ground Chân nối đất của IC
5,6 SCL và SDA Các chân giao tiếp I2C với CPU
7 SQW / Ra Chân xuất xung vuông
8 Vcc Chân cấp nguồn thường là 5V

Thông số kỹ thuật DS1307

 • IC RTC có giao thức I2C
 • Điện áp hoạt động: 5V
 • Dòng điện dưới 500nA khi hoạt động với nguồn pin
 • Bộ nhớ SVRAM 56byte
 • Hoạt động ở chế độ nguồn VCC hoặc pin
 • Chân đầu ra sóng xung vuông có thể lập trình
 • Có package PDIP và SO

IC tương tự với DS1307: PCF8523, DS1820, DS1338

IC RTC khác: DS3231

Cách sử dụng DS1307

DS1307 là IC 8 chân hoạt động trên nguồn 5V và giao tiếp với CPU thông qua giao thức I2C. Mạch ứng dụng điển hình cho DS1307 từ datasheet của nó được hiển thị bên dưới.

Cách sử dụng DS1307

Như có thể thấy IC có các chân SCL (Serial Clock) và SDA (Serial Data) sử dụng để giao tiếp với CPU, cả hai chân này phải được kéo lên mức logic cao bằng cách sử dụng một điện trở.

IC có thể được cấp nguồn bằng nguồn 5V vào chân Vcc, khi mất điện nó sẽ tự động chuyển sang chế độ hoạt động bằng pin, IC sẽ lấy nguồn bằng cell pin Lithium kết nối với chân Vbat và Ground.

Các chân X1 và X2 được sử dụng để kết nối bộ dao động thạch, thường sử dụngThạch anh 32,7KHz. Chân SQW được sử dụng để cung cấp sóng xung vuông PWM với các tần số có thể điều khiển được trong phạm vi 1Hz, 4KHz, 8KHZ hoặc 32KHz.

Chân này cũng yêu cầu mắc một điện trở pull-up. Dữ liệu giữa CPU và IC RTC chỉ được trao đổi thông qua giao thức I2C. Cả Đọc và ghi dữ liệu đều xảy ra thông qua giao tiếp này. IC xuất dữ liệu thông tin chi tiết như đếm giây, phút, giờ, ngày, tháng, ngày trong tuần và năm của RTC có giá trị lên đến 2100.

Các ứng dụng DS1307

 • Robot
 • Gaming
 • Server
 • Thiết bị ngoại vi máy tính
 • GPS
 • Đồng hồ đo công suất

Sơ đồ kích thước 2D (Package PDIP 8 chân)

Sơ đồ kích thước 2D (Package PDIP 8 chân)

>> Mời anh em xem thêm

 • Bộ khuếch đại kép JRC4558
 • 2N3904 – Transistor NPN
 • Cảm biến nhiệt độ DS18B20

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn