DAC0832 8-BIT KỸ THUẬT SỐ THÀNH IC CHUYỂN ĐỔI ANALOG

DAC0832 8-BIT KỸ THUẬT SỐ THÀNH IC CHUYỂN ĐỔI ANALOG

DAC0832 là một thiết bị TTL đơn giản và tiên tiến được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu kỹ thuật số 8-bit sang tín hiệu tương tự. Nó được thiết kế để giao tiếp trực tiếp với 8080, 8048, 8085, Z80, vi điều khiển và vi xử lý.

IC đi kèm với mạch điện trở đặc biệt giúp chuyển đổi từng bước tín hiệu kỹ thuật số sang tín hiệu tương tự. Về cơ bản DAC chuyển đổi tín hiệu kỹ thuật số sang kỹ thuật số bằng cách tạo chuỗi dữ liệu đầu vào.

Cổng CMOS và Logics được sử dụng trong DAC để đạt được mức dòng điện thấp. Sau đó, logic TTL được sử dụng để chuyển đổi mức dòng điện thấp thành mức điện áp.

DAC0832 Sơ đồ DAC 8 bit

DAC0832 Sơ đồ DAC 8 bit

Cấu hình pin DAC 8-BIT DAC0832

Bảng này cung cấp thông tin chi tiết của tất cả các chân có trên IC DAC0832.

PINS CHI TIẾT  
CS Pin 1

CS là viết tắt của chọn chip. Nó được sử dụng trong trường hợp có

 nhiều DAC; nó được sử dụng khi chúng ta cần chọn mạch chip nào

 sẽ được sử dụng tại một thời điểm cụ thể. Chân CS là chân thấp hoạt

 động, nó phải được nối đất.

WR Pin 2

Chân ghi được sử dụng để chuyển thành công dữ liệu từ chốt đầu vào

 sang chốt DAC. Đó là một ghim thấp đang hoạt động.

GND Pin 3

Chân GND là chân nối đất được sử dụng làm chân nối đất chung cho

 thiết bị dữ liệu đầu vào kỹ thuật số.

DI 3 Pin 4

Dữ liệu kỹ thuật số có tổng cộng 8 đầu vào. Chân 4 sẽ lấy đầu vào 3 từ

 dữ liệu kỹ thuật số.

DI 2 Pin 5 Chân 5 sẽ sử dụng đầu vào kỹ thuật số 3 để chuyển đổi
DI 1 Pin 6 Chân 6 sẽ nhận đầu vào kỹ thuật số 2 để chuyển đổi dữ liệu.
DI 0 Pin 7 Chân 7 sẽ lấy bit ít quan trọng nhất của dữ liệu đầu vào để chuyển đổi.
VREF Pin 8

Chân 8 sẽ được sử dụng làm chân VREF. Nó sẽ mô tả điện áp tối đa

 của DAC.

RFB Pin 9

Chân 9 sẽ được sử dụng như một điện trở phản hồi. Nó sẽ sử dụng để

 cung cấp phản hồi cho OP-AMP bên ngoài được sử dụng để cung cấp

 điện áp cho DAC0832.

GND Pin 10 Pin 10 cũng sẽ được sử dụng làm mặt đất giống như Pin 3.
IOUT 1 Pin 11

DAC cho ra dòng điện. Vì vậy, chân 11 sẽ được sử dụng như một đầu

 ra hiện tại.

IOUT 2 Pin 12 Chân 12 được sử dụng làm đầu ra dòng điện thứ hai.
DI 7 Pin 13 Chân 13 được sử dụng làm đầu vào kỹ thuật số cho bit Quan trọng nhất.
DI 6 Pin 14 Đầu vào kỹ thuật số 7 sẽ đi đến chân 14 để chuyển đổi tương tự.
DI 5 Pin 15

Chân 15 sẽ được sử dụng làm đầu vào Kỹ thuật số 6 để chuyển đổi

 tương tự.

DI 4 Pin 16 Nó được sử dụng làm đầu vào Kỹ thuật số 5 cho DAC.
XFER Pin 17

XFER được sử dụng như một tín hiệu điều khiển. Nó hoạt động với sự

 kết hợp của chân WR và một chân thấp đang hoạt động

WR2 Pin 18

Ghi là một chân điều khiển hoạt động với chân XFER kết hợp. Nó cho

 phép truyền dữ liệu đầu vào từ chốt đầu vào đã lưu sang DAC. Đó là

 một ghim trạng thái thấp đang hoạt động.

ILE Pin 19

Nó được sử dụng như một tín hiệu điều khiển để tạo ra dữ liệu đầu vào

 thành công để lưu trữ nó trong thanh ghi DAC. Đó là một ghim trạng

 thái CAO đang hoạt động

Vcc Pin 20 Chân 20 dùng để cấp nguồn cho DAC.

 

TÍNH NĂNG CỦA DAC0832

 • DAC0832 có khả năng lấy đầu vào dữ liệu kỹ thuật số 8-bit từ bộ điều khiển hoặc bất kỳ thiết bị điện áp thấp nào.
 • Nguồn điện duy nhất có thể được sử dụng để vận hành DAC0832.
 • Nó không yêu cầu bất kỳ loại thiết bị nào để giao tiếp với bất kỳ bộ vi điều khiển nào. Nó có thể được đính kèm trực tiếp.
 • DAC0832 có thể được vận hành bằng cổng logic. Nó không phụ thuộc vào bất kỳ bộ vi xử lý nào hoặc bất kỳ bộ vi điều khiển nào.
 • Mọi thiết bị CMOS và TTL đều tương thích với DAC0832.
 • Nó có thể được sử dụng trong chế độ chuyển đổi điện áp.
 • Nó có hai gói: SOIC và PLCC với tất cả 20 chân.
 • DAC có thể hoạt động với tham chiếu 10 điện áp.
 • Độ tuyến tính của nó được chỉ định với tỷ lệ đầy đủ và chỉ điều chỉnh bằng 0. Nó không phải là tốt nhất cho  straight-line fit.
 • DAC0832 có thể hoán đổi cho nhau và hoàn toàn tương thích với Dòng DAC1230 12-bit.
 • Nó có khả năng bảo vệ ESD cao khoảng 800V.

Thông số kỹ thuật của DAC

 • Nó có 1us thời gian cài đặt 
 • Nó có dải điện áp từ 5 - 15 DC Volts.
 • DAC0832 có dải tiêu thụ điện năng thấp là 20mW.
 • Công suất tiêu tán tối đa của DAC là 500mW
 • Nhiệt độ hoạt động của DAC là 0 đến +75 độ C.
 • Nó chỉ hoạt động với dữ liệu đầu vào kỹ thuật số 8-bit.

Cách tạo tín hiệu tương tự với DAC0832

DAC0832 có cấu trúc bên trong đơn giản. Trong DAC, dữ liệu 8-bit đã được cấp cho thanh ghi đầu vào, được điều khiển bởi một cổng AND và một cổng NAND. Sự kết hợp của cổng AND & NAND sẽ nhận ba tín hiệu đầu vào, các tín hiệu là CS, WR1 và ILE.

Khi CS và WR1 trở nên THẤP và ILE trở nên CAO thì truyền dữ liệu từ thanh ghi đầu vào sang thanh ghi DAC 8-bit. Sau khi chuyển dữ liệu vào thanh ghi DAC, dữ liệu được điều khiển bởi một cổng NAND lấy đầu vào từ hai chân là WR2 và XFER.

Dữ liệu trong Thanh ghi DAC có thể thay thế từ thanh ghi đầu vào trước đó và nó có thể được chuyển sang Bộ chuyển đổi DAC. Trong bộ chuyển đổi DAC dữ liệu sẽ được chuyển đổi thành hai đầu ra. Đầu ra sẽ được gọi là đầu ra hiện tại. Đầu ra sẽ ở dạng dòng điện sẽ chuyển đổi thêm thành điện áp bằng cách sử dụng mạch TTL và chân RFB.

cách sử dụng mạch TTL và chân RFB

Hoạt động của DAC0832

Để làm cho DAC hoàn toàn có thể hoạt động được, chúng ta cần điều khiển cả 5 chân điều khiển. Chân ILE phải ở mức CAO và các chân điều khiển khác, CS, WR1, WR2 và XFER phải ở mức THẤP để đưa DAC vào hoạt động.

Chân VREF sẽ được kết nối với nguồn để mô tả điện áp đầu ra / đầu vào tối đa. Sau đó, chúng ta cần một mạch OP-AMP để chuyển đổi điện áp thành dòng điện. Đây là mạch chúng ta sẽ theo dõi.

Hoạt động của DAC0832

Chân đầu ra sẽ được gắn vào OPAMP LM358 và chúng sẽ kết nối với DC0832. Đầu ra sẽ được kết nối với chân RFB thông qua một điện trở 60-ohm. Giá trị của điện trở sẽ thay đổi theo mạch. Điện áp đầu ra sẽ bằng công suất được đưa ra trên VREF. VREF sẽ mô tả điện áp đầu ra MAX.

OPAMP sẽ không chỉ chuyển đổi dòng điện thành điện áp. Nó cũng sẽ làm tăng mức điện áp ở chân đầu ra của OP-AMP, đó là lý do tại sao điện trở sẽ được sử dụng để có được điện áp chính xác. Điện áp sẽ được cung cấp tại VCC và nối đất sẽ được cung cấp tại chân GN.

Chân Điều khiển sẽ được nối đất với ILE. Nó sẽ cần phải CAO để đưa ra kết quả đầu ra. Điện áp đầu ra sẽ là 5V nhưng nó sẽ chỉ xảy ra khi đầu vào kỹ thuật số của chúng ta có tổng mức CAO.

Ví dụ để chuyển đổi kỹ thuật số thành tương tự với DAC0832

Ví dụ, chúng tôi sẽ chuyển đổi tín hiệu kỹ thuật số thành điện áp. Tín hiệu kỹ thuật số sẽ được đưa vào thông qua các chân kỹ thuật số ở dạng 8 bit và chúng sẽ cung cấp đầu ra ở điện áp có thể phát hiện được thông qua bất kỳ vôn kế một chiều nào. Giá trị đầu vào thấp nhất trên các chân kỹ thuật số sẽ là “00000000” và giá trị đầu vào lớn nhất sẽ là “11111111”.

Chuyển đổi mức logic thấp sang tín hiệu tương tự thấp

Khi chúng tôi sẽ đưa giá trị thấp nhất làm đầu vào thì nó sẽ chuyển đổi giá trị thành 0 nhưng trong trường hợp giá trị đầu vào lớn nhất, đầu ra sẽ là điện áp tối đa của các chân VREF. Do tất cả các chân đều CAO, dữ liệu sẽ được coi là đầu ra tối đa.

Chuyển đổi mức logic thấp sang tín hiệu tương tự thấp

IC không thể hiểu cách chuyển đổi dữ liệu nhị phân sang tương tự, vì vậy nó sẽ cung cấp cho chúng ta đầu ra bằng cách xem xét VREF. Để làm điều này Ví dụ thiết kế mạch sau trong proteus của bạn.

Chuyển đổi logic cao kỹ thuật số sang tín hiệu cao tương tự

Mạch trên sẽ sử dụng các cổng logic để làm cho nó dễ hiểu đối với tất cả các loại vi điều khiển. Khi chúng tôi đưa ra mức logic thấp ở tất cả các chân kỹ thuật số thì đầu ra là 0V. Bây giờ hãy thử đưa ra mức CAO ở tất cả các chân kỹ thuật số.

Chuyển đổi logic cao kỹ thuật số sang tín hiệu cao tương tự

Bạn có thể nhận thấy rằng khi chúng tôi áp dụng tất cả các lôgic CAO thì đầu ra là 5 vôn, bằng với điện áp VREF. Điện áp đầu ra lớn hơn 5V do sử dụng chuyển đổi OP-AMP. Để làm cho nó hoàn hảo, một điện trở 60 ohm được sử dụng để làm cho đầu ra bằng 5Volt.

Kích thước của điện trở sẽ phụ thuộc vào công suất của OP AMP. Giá trị của điện áp khác nhau đối với các công suất khác nhau. Đầu ra của nhiều DAC0832 có thể được sử dụng cho nhiều đầu ra. Sau đó, chúng ta sẽ cần điều khiển chân CS để thực hiện việc sử dụng IC cụ thể tại một thời điểm cụ thể.

DAC0832 Mô phỏng Proteus

Trong mô phỏng này, chúng tôi đưa ra tín hiệu đầu vào kỹ thuật số với bộ đếm 74LS393 và bạn có thể thấy đầu ra tương tự trên vôn kế một chiều kỹ thuật số.

https://www.youtube.com/watch?v=ojYnAXwyykE

>> Mời anh em xem thêm

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn