Bộ vi điều khiển ATtiny88

Bộ vi điều khiển ATtiny88

ATtiny88 là một trong những bộ vi điều khiển 8-bit rẻ nhất và nhỏ nhất với công nghệ CMOS, cũng có bộ nhớ flash lập trình 8 kb. IC này có nhiều gói với 28 chân, có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, hầu như bao gồm mọi ứng dụng và nó cũng được thiết kế với Kiến trúc AVR RISC.

Hiệu suất của vi điều khiển có thể được người thiết kế tối ưu hóa, kiến trúc bên trong cho người thiết kế khả năng tối ưu hóa giữa tốc độ và điện năng tiêu thụ. Vi điều khiển ATtiny88 có thể hoạt động với nhiều ứng dụng và các chế độ tiết kiệm năng lượng của nó mang lại khả năng hoạt động bằng pin với các ứng dụng khác.

ATtiny88 Chi tiết sơ bộ

Chi tiết cấu hình pin của gói DIP được đưa ra dưới đây:

ATtiny88 Chi tiết sơ bộ

Sơ đồ sơ đồ chân cho gói SMD được đưa ra ở đây:

Sơ đồ sơ đồ chân cho gói SMD được đưa ra ở đây:

Chi tiết cấu hình ghim của tất cả các Ghim

Pin cung cấp điện

Số lượng chân nguồn trong ATtiny88 là ba chân, trong đó một chân được sử dụng để cấp nguồn và hai chân còn lại có thể được sử dụng làm chân nối đất. Các chân nối đất được kết nối bên trong và có thể được sử dụng cho nối đất chung bởi bất kỳ thiết bị nào hoặc nguồn điện đang được sử dụng với bộ vi điều khiển.

 • VCC – Pin7
 • GND- Pin8
 • GND – Pin8
 • GND – Pin 22

OSCILLATOR / PIN ĐỒNG HỒ

Bộ vi điều khiển có thể sử dụng bộ dao động bên trong là 8MHz và có thể được thay đổi ở một mức độ khác nhau thông qua lập trình. Trong trường hợp sử dụng đồng hồ bên ngoài, có thể sử dụng các chân dao động có thể được sử dụng để mở rộng bộ dao động lên đến 12MHz. Các chân của bộ dao động / Đồng hồ là:

 • CLKI – GPIO9
 • CLKO – GPIO14

Mã PIN ĐẦU VÀO / RA KỸ THUẬT SỐ

ATtiny88 có ba cổng GPIO là 8-bit. Cổng A chỉ tồn tại trong một số gói Hầu hết các chân có thể được sử dụng cho các chức năng đầu ra / đầu vào. Tất cả các cổng này cũng đi kèm với một điện trở kéo lên bên trong, chúng cũng có khả năng chìm và nguồn. TẤT CẢ các chân đầu vào và đầu ra trên ATtiny88 là:

 • PB0 – GPIO14
 • PB1 – GPIO15
 • PB2 – GPIO16
 • PB3 – GPIO17
 • PB4 – GPIO18
 • PB5 – GPIO19
 • PB6 – GPIO9
 • PB7 – GPIO10
 • PC0 – GPIO23
 • PC1 – GPIO24
 • PC2 – GPIO25
 • PC3 – GPIO26
 • PC4 – GPIO27
 • PC5 – GPIO28
 • PC7 – GPIO21
 • PD0 – GPIO2
 • PD1 – GPIO3
 • PD2 – GPIO4
 • PD3 – GPIO5
 • PD4 – GPIO6
 • PD5 – GPIO11
 • PD6 – GPIO12
 • PD7 – GPIO13

INTERRUPT PINS

Một chức năng ngắt là được sử dụng để thu hút sự chú ý của CPU. Khi chỉ có một ngắt thì dễ hiểu nhưng ATtiny88 đi kèm với hai ngắt trong cùng một bộ vi điều khiển. Trong hai hệ thống ngắt, bất cứ khi nào cả hai ngắt sẽ được kích hoạt cùng một lúc thì chỉ một ngắt được thực thi sau đó sẽ hoạt động. Trong bộ vi điều khiển này, các chân ngắt là:

 • INT0 – GPIO4
 • INT1 – GPIO5

Mã PIN giao tiếp SPI

ATtiny88 có hệ thống giao tiếp SPI được vận hành đầy đủ có thể được sử dụng để giao tiếp nhiều cảm biến và nhiều mô-đun đo để hoạt động thông minh. Để sử dụng giao thức SPI, cần có bốn chân. Tất cả các chân đó được liệt kê bên dưới:

 • MOSI – GPIO17
 • MISO – GPIO18
 • SCK – GPIO19
 • SS’ – GPIO16

MOSI và MISO dùng để gửi và nhận dữ liệu, SCK dùng để đưa xung đồng hồ đến thiết bị để truyền và nhận dữ liệu theo thời gian và chân cuối cùng SS dùng để chọn thiết bị. Ở đây chính thức vi điều khiển chỉ có một chân chọn nô lệ nhưng hầu như chân đầu ra có thể được sử dụng làm chân SS ’thông qua lập trình trong trường hợp cần thiết.

Mã PIN GIAO TIẾP I2C

Như chúng ta đã thảo luận ở trên, một hệ thống truyền thông SPI được gọi là hệ thống truyền thông ba dây nhưng một số cảm biến và mô-đun sử dụng giao thức I2C do kiến trúc được thiết kế của chúng. Để sử dụng giao thức I2C với ATtiny88, các chân sau sẽ được sử dụng:

 • SCL – GPIO28
 • SDA – GPIO27

SDA được sử dụng để gửi và nhận dữ liệu làm cho nó giao tiếp một chiều cùng một lúc và SCL được sử dụng để gửi xung đồng hồ.

TIMERS ATtiny88 Vi điều khiển

IC cũng đi kèm với hai bộ hẹn giờ bên trong. Cả hai đều lấy xung đầu vào từ các chân bên ngoài và có thể hoạt động bên trong. Một bộ định thời (Timer0) là 8 bit và bộ định thời còn lại Timer1 là bộ định thời 16 bit. Các chân hẹn giờ là:

 • T0 – GPIO6
 • T1 – GPIO11

Mô-đun SO SÁNH ĐẦU RA TIMER / COUNTER OUTPUT ATtiny88

ATtiny88 đi kèm với một bộ đếm đầu ra / bộ đếm thời gian so sánh. Bộ đếm thời gian có thể được sử dụng để đếm xung và thậm chí có thể nhận được hai tín hiệu đầu ra tại một thời điểm cụ thể. Hai chân đầu ra này có thể được sử dụng để tạo ra Tín hiệu PWM. Trong ATtiny88 bộ đếm thời gian này có thể được sử dụng để đếm theo xung đầu vào. Các chân đầu vào và đầu ra được đưa ra dưới đây:

 • ICP1 (Input) – GPIO14
 • OC1A (Output1) – GPIO15
 • OC1B (Output2) – GPIO16

Mã PIN SO SÁNH ANALOG

Bộ vi điều khiển này cho khả năng nhận tín hiệu đầu vào tương tự và sau đó so sánh nó. Đầu ra của bộ so sánh có thể được sử dụng cho các chức năng khác. Sự kiện trên đầu ra của bộ so sánh tương tự phải được mô tả bởi chương trình bên trong bộ điều khiển, nếu không, tất cả sẽ bị lãng phí. Các chân đầu vào của bộ so sánh tương tự là:

 • AIN0 – GPIO12
 • AIN1 – GPIO13

ANALOG ĐỂ CHUYỂN ĐỔI KỸ THUẬT SỐ

ATtiny88 có bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang kỹ thuật số 10-bit có thể được sử dụng bởi 6 kênh đầu vào tương tự. Mỗi kênh chuyển đổi tín hiệu đầu vào tương tự thành kỹ thuật số sau đó lưu trữ nó trong một thanh ghi 10-bit. Các chân analog trong ATtiny88 là:

 • ADC0 – GPIO23
 • ADC1 – GPIO24
 • ADC2 – GPIO25
 • ADC3 – GPIO26
 • ADC4 – GPIO27
 • ADC5 – GPIO28

Mã PIN AVCC

Bộ chuyển đổi tương tự sang kỹ thuật số của ATtiny88 yêu cầu điện áp bên ngoài để hoạt động. Điện áp này có thể được cung cấp thông qua một chân AVCC bên ngoài. Trong mọi điều kiện, ngay cả ADC của bộ vi điều khiển không được sử dụng, điện áp phải được cung cấp trên chân cắm.

 • AVCC – GPIO20

ĐẶT LẠI mã PIN

Có một chân đặt lại trên bộ vi điều khiển có thể được sử dụng bên ngoài bởi bất kỳ thiết bị nào. Bộ vi điều khiển cũng có thể đặt lại từ bên trong. Việc thiết lập lại bên trong và bên ngoài sẽ có cùng chức năng và tác dụng trên bộ điều khiển. Đặt lại bên ngoài sẽ hoạt động ở mức thấp.

 • RESET’ – GPIO1

Sơ đồ khối Vi điều khiển ATtiny88

Sơ đồ khối của vi điều khiển ATtiny88 được đưa ra dưới đây:

Sơ đồ khối Vi điều khiển ATtiny88

Các tính năng của vi điều khiển ATtiny88

Có nhiều loại thiết bị ngoại vi trong bộ điều khiển có nhiều mục đích sử dụng:

TỰ LẬP TRÌNH: Bộ vi điều khiển có tính năng tự lập trình cho phép vi điều khiển tự lập trình. Trong tự lập trình, chương trình được lưu trữ trong trình tự khởi động và bất cứ khi nào thiết bị được khởi động, nó cho phép thiết bị lập trình dữ liệu vào bộ nhớ chương trình theo bất kỳ thiết bị bên ngoài hoặc bên trong nào theo hướng dẫn tự lập trình.

SO SÁNH ĐẦU RA HẸN GIỜ / BỘ ĐẾM: So sánh đầu ra bộ định thời / bộ đếm này là một phương pháp đếm nội bộ được sử dụng để đếm các xung đồng hồ. Các xung clock này có thể được chia nhỏ bằng Prescaler để giảm thiểu giới hạn đếm tối thiểu. Nó cũng được gắn vào các chân đầu ra bên ngoài để tạo ra đầu ra bất cứ khi nào chu kỳ xung nhịp bên trong đã hoàn thành giới hạn của nó. ATtiny88 có hai bộ định thời, một là 8 bit và bộ thứ hai là thời gian 16 bit.

GỬI PIN: Hầu hết tất cả các bộ vi điều khiển đều có thể được lập trình theo phương pháp nối tiếp hoặc song song, nhưng một số thiết bị đi kèm với một số phương pháp lập trình khác. Bộ vi điều khiển này có thể được lập trình bằng giao thức SPI. Để lập trình bất kỳ bộ vi điều khiển nào, bất kỳ thiết bị nào có chân SPI sẽ yêu cầu một chân gỡ lỗi. Trong hầu hết các chân gỡ lỗi của bộ vi điều khiển đều nằm trong chân đặt lại. ATtiny88 cũng có các chân gỡ lỗi có thể được sử dụng bởi MOSI, MISO và chân SCK để lập trình vi điều khiển.

BIẾN ĐỔI NGUỒN: Tính năng này không có trong hầu hết các bộ vi điều khiển. Sự thay đổi công suất này cung cấp cho người lập trình khả năng thay đổi hiệu suất và mức tiêu thụ điện năng của bộ điều khiển theo yêu cầu. Cả công suất và hiệu suất đều có mối quan hệ trực tiếp, trong trường hợp tăng hiệu suất, mức tiêu thụ điện năng sẽ tự động tăng lên.

WATCHDOG TIMER: Nó cho phép thiết bị tự đặt lại trong trường hợp có lỗi hoặc bị kẹt ở một số hướng dẫn để tiếp tục thực hiện hoạt động và giữ cho thiết bị hoạt động.

Lập trình vi điều khiển ATtiny88

Để lập trình vi điều khiển Atmel, chúng ta luôn cần một trình biên dịch. Đây là những trình biên dịch phổ biến được sử dụng để lập trình bằng ngôn ngữ c hoặc hợp ngữ.

 1. Atmel Studio (Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Avr studio)
 2. Mikro C dành cho AVR
 3. AVR - GCC
 4. AVR - chuỗi công cụ dành cho Windows và Linux

Mô hình 2D ATtiny88

Biểu đồ kích thước cho gói DIP 28 chân được hiển thị ở đây.

Mô hình 2D ATtiny88

Ứng dụng Attiny88

 • ATtiny88 được sử dụng trong việc đo lường và thao tác với dữ liệu đầu ra tín hiệu tương tự.
 • Trong các ngành công nghiệp, hầu hết các hệ thống kỹ thuật số nhỏ đều sử dụng ATtiny88 do phương pháp biến thiên công suất của nó.
 • Power Rules và SMPS sử dụng ATtiny88 để thực hiện các hoạt động kiểm soát.

>> Mời anh em xem thêm

Bài viết cùng chuyên mục

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn