Loading...

Thương hiệu YG1

YG-1 là thương hiệu công cụ cắt gọt hàng đầu còn ở Hàn Quốc thì đây là đơn vị số 1 về công cụ cắt. YG-1 được thành lập năm 1981 tại Hàn Quốc, Về chất lượng, YG-1 duy trì mức kiểm tra chất lượng chặt chẽ. Thậm chí YG-1 còn vượt Mỹ về tiêu chuẩn công cụ cắt, sản phẩm của YG-1 có dung sai thấp hơn so với các tiêu chuẩn liên bang của Hoa Kỳ. YG-1 là một trong 5 công ty lớn của thế giới trong ngành sản xuất và kinh doanh Dao Phay Ngón, Mũi Khoan. YG-1 quy tụ trên 250 nhà nghiên cứu tại hai trung tâm nghiên cứu đặt tại Hàn Quốc.

855 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D1.6 mm

Giá: 15,624 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 78,120 đ

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D2.9 mm

Giá: 15,624 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 78,120 đ

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4.4 mm

Giá: 22,271 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 111,355 đ

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D4.8 mm

Giá: 25,652 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 128,260 đ

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D5 mm

Giá: 30,083 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 60,166 đ

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D5.6 mm

Giá: 34,514 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 69,028 đ

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D6 mm

Giá: 37,895 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 75,790 đ

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D6.6 mm

Giá: 45,707 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 91,414 đ

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D7 mm

Giá: 52,353 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 104,706 đ

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D8 mm

Giá: 61,215 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 122,430 đ

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D8.6 mm

Giá: 78,005 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 78,005 đ

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10 mm

Giá: 97,944 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 97,944 đ

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D11 mm

Giá: 116,950 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 116,950 đ

Mũi Khoan Vàng YG1 HSS TiN D4.3 mm

Giá: 22,271 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 111,355 đ

Mũi Khoan Vàng YG1 HSS TiN D6.8 mm

Giá: 45,707 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 91,414 đ

Mũi Khoan Vàng YG1 HSS TiN D9 mm

Giá: 78,005 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 78,005 đ

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D9.2 mm

Giá: 89,082 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 89,082 đ

Mũi khoan vàng YG1 HSS TiN D10.3 mm

Giá: 107,972 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 107,972 đ

Mũi khoan thép YG1 HSS D1.7 mm

Giá: 13,409 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 134,090 đ

Mũi khoan thép YG1 HSS D2.7 mm

Giá: 14,575 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 72,875 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn