Loading...

Thương hiệu Thượng Hải

Thương Hải là thương hiệu đến từ Trung Quốc. Với hơn 10 năm có mặt trên thị trường Việt Nam, Thượng Hải là một trong những thương hiệu được người sử dụng Việt Nam ưa chuộng nhất. Giá cá mềm và chất lượng tốt, phù hợp cho các quy mô sản xuất nhỏ lẻ, các quá trình gia công đơn giản, giúp tiết kiệm chi phí và chất lượng đầu ra ổn định. Thượng Hải gồm 02 dòng sản phẩm chủ lực: Mũi khoan và Taro

190 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Mũi Khoan Thượng Hải D1

Giá: 9,095 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 90,950 đ

Mũi Khoan Thượng Hải D1.5

Giá: 9,095 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 90,950 đ

Mũi Khoan Thượng Hải D2.0

Giá: 9,095 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 90,950 đ

Mũi Khoan Thượng Hải D2.4

Giá: 8,045 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 8,045 đ

Mũi Khoan Thượng Hải D2.5

Giá: 10,611 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 106,110 đ

Mũi Khoan Thượng Hải D3.0

Giá: 11,777 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 117,770 đ

Mũi Khoan Thượng Hải D3.2

Giá: 13,642 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 136,420 đ

Mũi Khoan Thượng Hải D3.5

Giá: 13,059 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 130,590 đ

Mũi Khoan Thượng Hải D4.0

Giá: 15,741 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 157,410 đ

Mũi Khoan Thượng Hải D4.5

Giá: 14,458 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 144,580 đ

Mũi Khoan Thượng Hải D5.0

Giá: 17,024 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 170,240 đ

Mũi Khoan Thượng Hải D5.2

Giá: 22,737 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 113,685 đ

Mũi Khoan Thượng Hải D6.0

Giá: 22,271 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 111,355 đ

Mũi Khoan Thượng Hải D6.8

Giá: 23,903 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 23,903 đ

Mũi Khoan Thượng Hải D7.0

Giá: 28,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 144,000 đ

Mũi Khoan Thượng Hải D8.0

Giá: 41,859 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 83,718 đ

Mũi Khoan Thượng Hải D9.0

Giá: 56,201 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 112,402 đ

Mũi Khoan Thượng Hải D10.0

Giá: 62,731 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 125,462 đ

Mũi Khoan Thượng Hải D11.0

Giá: 77,073 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 154,146 đ

Mũi Khoan Thượng Hải D11.2

Giá: 70,310 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 70,310 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn