Loading...

Thương hiệu Sanko Techno

Sanko Techno là thương hiệu đến từ Nhật Bản, được thành lập vào năm 1964. Với công nghệ kỹ thuật của Nhật Bản, Sanko Techno có đầy đủ năng lực sản xuất ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Năm 2011,thành lập Sanko Fastem (Việt Nam) với mục tiêu phân phối sản phẩm trực tiếp tới khách hàng tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm của Sanko Techno bao gồm hệ thông Bu lông nở kim loại, hóa chất cấy thép, mũi khoan bê tông và Thiết bị thử tải "Techno tester",...

178 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn