Loading...

Thương hiệu Omikogyo

OMI Kogyo là thương hiệu đến từ Nhật Bản, được thành lập vào tháng 3 năm 1930. OMI sản xuất các dụng cụ cắt cho mục đích chung và độ chính xác cao. Các sản phẩm chính cho mục đích chung là Máy cắt lỗ, máy cắt lỗ mũi cacbua đầu tiên trong ngành và cho độ chính xác cao là mũi khoan chữ V đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản và được sử dụng trong ngành ô tô và ngành hàng không.

582 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Mũi Khoan Từ D17.5 Omikogyo CCSQ175

Giá: Đang cập nhật

Mũi Khoan Từ D18 Omikogyo CCSQ180

Giá: Đang cập nhật

Mũi Khoan Từ D19 Omikogyo CCSQ190

Giá: Đang cập nhật

Mũi Khoan Từ D20 Omikogyo CCSQ200

Giá: Đang cập nhật

Mũi Khoan Từ D21 Omikogyo CCSQ210

Giá: Đang cập nhật

Mũi Khoan Từ D22 Omikogyo CCSQ220

Giá: Đang cập nhật

Mũi Khoan Từ D23 Omikogyo CCSQ230

Giá: Đang cập nhật

Mũi Khoan Từ D24 Omikogyo CCSQ240

Giá: Đang cập nhật

Mũi Khoan Từ D24.5 Omikogyo CCSQ245

Giá: Đang cập nhật

Mũi Khoan Từ D25 Omikogyo CCSQ250

Giá: Đang cập nhật

Mũi Khoan Từ D26 Omikogyo CCSQ260

Giá: Đang cập nhật

Mũi Khoan Từ D26.5 Omikogyo CCSQ265

Giá: Đang cập nhật

Mũi Khoan Từ D27 Omikogyo CCSQ270

Giá: Đang cập nhật

Mũi Khoan Từ D28 Omikogyo CCSQ280

Giá: Đang cập nhật

Mũi Khoan Từ D29 Omikogyo CCSQ290

Giá: Đang cập nhật

Mũi Khoan Từ D30 Omikogyo CCSQ300

Giá: Đang cập nhật

Mũi Khoan Từ D31 Omikogyo CCSQ310

Giá: Đang cập nhật

Mũi Khoan Từ D32 Omikogyo CCSQ320

Giá: Đang cập nhật

Mũi Khoan Từ D33 Omikogyo CCSQ330

Giá: Đang cập nhật

Mũi Khoan Từ D34 Omikogyo CCSQ340

Giá: Đang cập nhật

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn