Loading...

Thương hiệu Kingdom

Kingdom là một thương hiệu đến từ Đài Loan và chuyên sản xuất các sản phẩm đá nhám, bao gồm cả đá nhám xếp. Các sản phẩm đá nhám xếp của Kingdom đảm bảo độ bền cao, độ chính xác và hiệu quả trong quá trình mài, nhám và đánh bóng các bề mặt. Ngoài ra, Kingdom còn sản xuất các loại đá nhám khác như đá nhám cát, đá nhám giấy, đá nhám kim cương và các sản phẩm khác liên quan đến đá nhám. Với công nghệ sản xuất hiện đại và nguyên liệu chất lượng cao, Kingdom đã được khách hàng tin tưởng và sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.

20 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Đá Nhám Xếp KINGDOM A40-AP100X16

Giá: 30,795 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 153,975 đ

Đá Nhám Xếp KINGDOM A60-AP100X16

Giá: 34,344 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 171,720 đ

Đá Nhám Xếp KINGDOM A80-AP100X16

Giá: 34,344 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 171,720 đ

Đá Nhám Xếp KINGDOM A100-AP100X16

Giá: 30,795 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 153,975 đ

Đá Nhám Xếp KINGDOM A120-AP100X16

Giá: 30,795 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 153,975 đ

Đá Nhám Xếp KINGDOM A150-AP100X16

Giá: 30,795 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 153,975 đ

Đá Nhám Xếp KINGDOM A180-AP100X16

Giá: 30,795 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 153,975 đ

Đá Nhám Xếp KINGDOM A240-AP100X16

Giá: 30,795 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 153,975 đ

Đá Nhám Xếp KINGDOM A320-AP100X16

Giá: 30,795 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 153,975 đ

Đá Nhám Xếp KINGDOM A400-AP100X16

Giá: 30,795 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 153,975 đ

Đá Nhám Xếp KINGDOM A40-KP100X16

Giá: 21,923 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 109,615 đ

Đá Nhám Xếp KINGDOM A60-KP100X16

Giá: 21,923 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 109,615 đ

Đá Nhám Xếp KINGDOM A80-KP100X16

Giá: 21,923 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 109,615 đ

Đá Nhám Xếp KINGDOM A100-KP100X16

Giá: 21,923 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 109,615 đ

Đá Nhám Xếp KINGDOM A120-KP100X16

Giá: 21,923 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 109,615 đ

Đá Nhám Xếp KINGDOM A150-KP100X16

Giá: 21,923 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 109,615 đ

Đá Nhám Xếp KINGDOM A180-KP100X16

Giá: 21,923 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 109,615 đ

Đá Nhám Xếp KINGDOM A240-KP100X16

Giá: 21,923 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 109,615 đ

Đá Nhám Xếp KINGDOM A320-KP100X16

Giá: 21,923 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 109,615 đ

Đá Nhám Xếp KINGDOM A400-KP100X16

Giá: 21,923 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 109,615 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn