Loading...

Thương hiệu H.T.D

HTD là một thương hiệu đến từ Nhật Bản, chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm liên quan trong lĩnh vực gia công. Các sản phẩm có thể kể đến của công ty như: bộ cây Taro, bàn ren... Với nguyên liệu chất lượng cao cùng quy trình sản xuất hiện đại, các sản phẩm của HTD luôn đạt chất lượng, tốt, an toàn và hiệu quả trong quá trình sử dụng. Hiên nay, HTD đang là đối tác tin cậy của nhiều khách hàng không chỉ trong mà còn ngoài nước.

54 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M3 x 0.5

Giá: 89,899 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 89,899 đ

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M6 x 1.0

Giá: 102,025 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 102,025 đ

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M8 x 1.0

Giá: 208,516 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 208,516 đ

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M4 x 0.7

Giá: 89,899 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 89,899 đ

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M5 x 0.8

Giá: 95,029 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 95,029 đ

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M8 x 1.25

Giá: 172,801 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 172,801 đ

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M10 x 1.0

Giá: 262,804 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 262,804 đ

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M10 x 1.25

Giá: 221,190 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 221,190 đ

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M10 x 1.5

Giá: 211,979 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 211,979 đ

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M12 x 1.0

Giá: 354,114 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 354,114 đ

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M12 x 1.25

Giá: 331,902 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 331,902 đ

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M12 x 1.5

Giá: 290,217 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 290,217 đ

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M12 x 1.75

Giá: 310,926 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 310,926 đ

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M14 x 1.0

Giá: 432,178 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 432,178 đ

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M14 x 1.25

Giá: 402,620 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 402,620 đ

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M14 x 1.5

Giá: 402,620 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 402,620 đ

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M14 x 2.0

Giá: 402,620 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 402,620 đ

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M16 x 1.0

Giá: 521,447 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 521,447 đ

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M16 x 1.5

Giá: 491,889 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 491,889 đ

Bộ 3 Cây Taro Tay H.T.D M16 x 2.0

Giá: 479,109 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 479,109 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn