BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Tải Trọng

Bánh Xe

Kích Thước Sàn Xe

Kích Thước Sàn Xe

Vật Liệu

Vật Liệu Bánh Xe

Xe Đẩy Hàng

Xe Đẩy Hàng

Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HL-130S

Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HL-130S

Mã sản phẩm: SUMO-HL-130S
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 7,484,400 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng đa chức năng SUMO Thái Lan HN-110

Xe đẩy hàng đa chức năng SUMO Thái Lan HN-110

Mã sản phẩm: SUMO-HN-110
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,640,600 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-210C

Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-210C

Mã sản phẩm: SUMO-NP-210C
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 3,482,999 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-211

Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-211

Mã sản phẩm: SUMO-NP-211
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 3,369,600 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa tay đẩy 2 chiều SUMO Thái Lan NP-212

Xe đẩy hàng sàn nhựa tay đẩy 2 chiều SUMO Thái Lan NP-212

Mã sản phẩm: SUMO-NP-212
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 4,390,199 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan NP-213

Xe đẩy hàng sàn nhựa có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan NP-213

Mã sản phẩm: SUMO-NP-213
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 8,521,200 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa 2 tầng SUMO Thái Lan NP-220D

Xe đẩy hàng sàn nhựa 2 tầng SUMO Thái Lan NP-220D

Mã sản phẩm: SUMO-NP-220D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 6,836,401 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa 2 tầng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan NP-220M

Xe đẩy hàng sàn nhựa 2 tầng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan NP-220M

Mã sản phẩm: SUMO-NP-220M
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 7,913,700 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa 2 tầng SUMO Thái Lan NP-220S

Xe đẩy hàng sàn nhựa 2 tầng SUMO Thái Lan NP-220S

Mã sản phẩm: SUMO-NP-220S
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 6,447,601 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa 3 tầng SUMO Thái Lan NP-230D

Xe đẩy hàng sàn nhựa 3 tầng SUMO Thái Lan NP-230D

Mã sản phẩm: SUMO-NP-230D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 7,581,599 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng sàn nhựa 3 tầng SUMO Thái Lan NP-230S

Xe đẩy hàng sàn nhựa 3 tầng SUMO Thái Lan NP-230S

Mã sản phẩm: SUMO-NP-230S
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 7,209,001 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.