BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Tải Trọng

Bánh Xe

Kích Thước Sàn Xe

Kích Thước Sàn Xe

Vật Liệu

Vật Liệu Bánh Xe

Xe Đẩy Hàng

Xe Đẩy Hàng

Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-400

Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-400

Mã sản phẩm: ADV-TL-400
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 4,017,599 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-500

Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-500

Mã sản phẩm: ADV-TL-500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 5,329,800 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng 2 bánh rút gọn ADVINDEQ TL-80C

Xe đẩy hàng 2 bánh rút gọn ADVINDEQ TL-80C

Mã sản phẩm: ADV-TL-80C
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 1,036,800 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng 2 bánh rút gọn ADVINDEQ TL-85C

Xe đẩy hàng 2 bánh rút gọn ADVINDEQ TL-85C

Mã sản phẩm: ADV-TL-85C
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 939,600 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng 2 bánh rút gọn ADVINDEQ TL-85D

Xe đẩy hàng 2 bánh rút gọn ADVINDEQ TL-85D

Mã sản phẩm: ADV-TL-85D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 955,801 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng 2 bánh rút gọn ADVINDEQ TL-85E

Xe đẩy hàng 2 bánh rút gọn ADVINDEQ TL-85E

Mã sản phẩm: ADV-TL-85E
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 874,800 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe kéo hàng đa năng ADVINDEQ TL-90C

Xe kéo hàng đa năng ADVINDEQ TL-90C

Mã sản phẩm: ADV-TL-90C
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 745,201 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe kéo hàng, leo cầu thang ADVINDEQ TL-90CN

Xe kéo hàng, leo cầu thang ADVINDEQ TL-90CN

Mã sản phẩm: ADV-TL-90CN
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 1,053,000 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng 2 bánh rút gọn ADVINDEQ TL-A250

Xe đẩy hàng 2 bánh rút gọn ADVINDEQ TL-A250

Mã sản phẩm: ADV-TL-A250
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 4,957,200 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy hàng 2 bánh gấp gọn ADVINDEQ TL-Z160

Xe đẩy hàng 2 bánh gấp gọn ADVINDEQ TL-Z160

Mã sản phẩm: ADV-TL-Z160
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,721,600 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 2 bánh Phong Thạnh 210x480mm - 200kg X370

Xe đẩy tay 2 bánh Phong Thạnh 210x480mm - 200kg X370

Mã sản phẩm: BXE-PT-X370
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 1,327,590 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 2 bánh Phong Thạnh 210x480mm - 200kg X370C

Xe đẩy tay 2 bánh Phong Thạnh 210x480mm - 200kg X370C

Mã sản phẩm: BXE-PT-X370C
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 1,365,012 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 2 bánh Phong Thạnh 230x555mm - 300kg X485

Xe đẩy tay 2 bánh Phong Thạnh 230x555mm - 300kg X485

Mã sản phẩm: BXE-PT-X485
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,273,832 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 2 bánh Phong Thạnh 430x600mm - 350kg X550

Xe đẩy tay 2 bánh Phong Thạnh 430x600mm - 350kg X550

Mã sản phẩm: BXE-PT-X550
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,956,338 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 2 tầng Phong Thạnh 755x435mm - 150kg XCD100T2

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 2 tầng Phong Thạnh 755x435mm - 150kg XCD100T2

Mã sản phẩm: BXE-PT-XCD100T2
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,443,122 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 3 tầng Phong Thạnh 755x435mm - 150kg XCD100T3

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 3 tầng Phong Thạnh 755x435mm - 150kg XCD100T3

Mã sản phẩm: BXE-PT-XCD100T3
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,788,830 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 3 tầng có ngăn kéo Phong Thạnh 755x435mm - 150kg XCD100T3P

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép 3 tầng có ngăn kéo Phong Thạnh 755x435mm - 150kg XCD100T3P

Mã sản phẩm: BXE-PT-XCD100T3P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 4,011,282 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép Phong Thạnh 490x745mm - 200kg XTB100D

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép Phong Thạnh 490x745mm - 200kg XTB100D

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTB100D
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,017,224 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép Phong Thạnh 490x745mm - 200kg XTB100DG

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép Phong Thạnh 490x745mm - 200kg XTB100DG

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTB100DG
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,017,224 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.
Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép có khóa Phong Thạnh 490x745mm - 200kg XTB100DG-K

Xe đẩy tay 4 bánh sàn thép có khóa Phong Thạnh 490x745mm - 200kg XTB100DG-K

Mã sản phẩm: BXE-PT-XTB100DG-K
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái / Chẵn 1 Cái
Giá online: 2,158,002 VNĐ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/07.